www.narrida.pl
wprowad w砤sne kryteria wyszukiwania ksi笨ek: (jak szuka?)
Tw骿 koszyk:   0 z   zam體ienie wysy砶owe >>>
Strona g丑wna > opis ksi笨ki
English version
Ksi笨ki:
wydawnictwa polskie
podzia tematyczny
 
wydawnictwa angloj陑yczne
podzia tematyczny
 
Newsletter:
Zam體 informacje o nowo禼iach z wybranego tematu
 
Informacje:
sposoby p砤tno禼i i dostawy
kontakt
Cookies na stronie
 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytu硊?
Pomo縠my Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


mo縠sz te zadzwoni
(22) 216 80 45

PROFIL OSINI势 UCZNIA PRZEWODNIK DLA NAUCZYCIELI I TERAPEUT覹


KIELIN J.

wydawnictwo: GWP , rok wydania 2009, wydanie I

cena netto: 20.00 Twoja cena  19,00 z + 5% vat - dodaj do koszyka

Publikacja zosta砤 pomy秎ana jako pomoc dla nauczycieli i wychowawc體 pracuj眂ych z dzie鎚i upo秎edzonymi, ze z硂縪n niepe硁osprawno禼i. Skale przedstawione w ksi笨ce powstawa硑 przez kilka lat. Okaza硑 si niezwykle przydatne przy konstruowaniu program體 pracy i 秎edzeniu post阷體 rozwojowych, jakie czyni dzieci wymagaj眂e szczeg髄nej opieki.

Arkusze obserwacyjne dotycz:
- percepcji wzrokowej i s硊chowej
- du縠j i ma砮j motoryki
- koordynacji wzrokowo-ruchowej
- rozwoju spo砮cznego
- mowy biernej i czynnej
- na秎adownictwa
- funkcji poznawczych
- samodzielno禼i dzieckaAutor tego przewodnika – Jacek Kielin
– jest dyrektorem Przedszkola Specjalnego „Orzeszek” w Poznaniu. Autor wydaje poradniki i przewodniki dla rodzic體 i wychowawc體 dzieci upo秎edzonych, m.in. Jak pracowa z rodzicami upo秎edzonego dziecka oraz Rozw骿 daje rado舵. Terapia dzieci upo秎edzonych umys硂wo w stopniu g酬bokim.


Spis tre禼i:

Wst阷
Opis skal obserwacyjnych
Skala 1. Percepcja wzrokowa
Skala 2. Percepcja s硊chowa
Skala 3. Du縜 motoryka
Skala 4. Ma砤 motoryka
Skala 5. Koordynacja wzrokowo-ruchowa
Skala 6. Rozw骿 spo砮czny
Skala 7. Mowa bierna
Skala 8. Mowa czynna
Skala 9. Na秎adownictwo
Skala 10. Funkcje poznawcze
Skala 11. Samodzielno舵
Profil osi眊ni赕 ucznia
Wykres profilu osi眊ni赕 ucznia
Dodatek. Oferta szkole


80 stron, B5, oprawa mi阫ka

Osoby kupuj眂e t ksi笨k wybiera硑 tak縠:
 

- ROZW覬 DAJE RADOζ TERAPIA DZIECI UPOEDZONYCH UMYSWO W STOPNIU GJ
RED, KIELIN J.

Po otrzymaniu zam體ienia poinformujemy,
czy wybrany tytu polskoj陑yczny lub angloj陑yczny jest aktualnie na p蟪ce ksi阦arni.

 
Wszelkie prawa zastrze縪ne NARRIDA POLSKA Sp. z o.o. 2000-2014