www.narrida.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:
wydawnictwa polskie
podział tematyczny
 
wydawnictwa anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:
Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:
sposoby płatności i dostawy
kontakt
Cookies na stronie
 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
(22) 216 80 45

USTROJE PAŃSTW WSPÓŁCZESNYCH TOM 1


SKRZYDŁO W . RED.

wydawnictwo: UMCS , rok wydania 2010, wydanie V

cena netto: 41.60 Twoja cena  39,52 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Książka "Ustroje państw współczesnych" to praca zbiorowa pracowników naukowych Zakładu Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Zawiera analizę i charakterystykę podstawowych systemów ustrojowych współczesnego świata.

Autorzy przedstawili system parlamentarno-gabinetowy w wersji spotykanej w Wielkiej Brytanii, czyli funkcjonujący w warunkach systemu dwupartyjnego, i tenże system w wydaniu włoskim, a więc stosowany w klasycznym systemie wielopartyjnym, co ma znaczne konsekwencje praktyczne i polityczne. Ustrój kanclerski ukazano na przykładzie Niemiec, a system półprezydencki w wydaniu francuskim okresu V Republiki. Klasyczną postać systemu prezydenckiego omówiono na przykładzie Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Książka została przygotowana z myślą o studentach studiów prawniczych, administracyjnych i politologicznych, może być także przydatna dla dziennikarzy oraz osób interesujących się problemami współczesnego państwa, demokracji i konstytucji.


Spis treści;

ROZDZIAŁ 1. Ustrój polityczny Wielkiej Brytanii
(Ewa Gdulewicz, Wojciech Kręcisz)
I.Ewolucja ustroju politycznego
II.Konstytucja brytyjska
III.Izba Gmin
1.Uwagi ogólne
2.Zasady prawa wyborczego
3.Organizacja i tryb funkcjonowania Izby Gmin
4.Przywileje Izby Gmin
5.Funkcje Izby Gmin
6.Kontrola parlamentu nad rządem
IV.Izba Lordów
V.Monarcha
VI.Rząd i gabinet
Wykaz literatury podstawowej

ROZDZIAŁ 2. Ustrój polityczny Republiki Włoskiej
(Wojciech Orłowski, Wiesław Skrzydło)
I.Geneza i ogólna charakterystyka Konstytucji z roku 1947
1.Struktura państwa
II.Partie polityczne Włoch
1.System partyjny Włoch do końca lat osiemdziesiątych
2.System partyjny Włoch w latach 1994-2007
3.Współczesny system partyjny Włoch
III.Prawa i wolności obywateli
IV.System wyborczy Włoch
V.System organów państwowych
1.Parlament
2.Prezydent Republiki
3.Rząd
4.Sąd Konstytucyjny
Wykaz literatury podstawowej

ROZDZIAŁ 3. Ustrój polityczny Republiki Federalnej Niemiec
(Ewa Gdulewicz)
I.Ewolucja ustroju politycznego
II.Ustawa Zasadnicza i jej zasady naczelne
1.Ogólna charakterystyka Ustawy Zasadniczej
2.Podstawowe zasady ustroju
3.System organów państwowych - uwagi ogólne
III.Władza ustawodawcza
A.Parlament Federalny (Bundestag)
B.Rada Federalna (Bundesrat)
IV.Władza wykonawcza
A.Prezydent Federalny
B.Rząd Federalny
V.Władza sądownicza
A.Sądy Federalne
B.Federalny Trybunał Konstytucyjny
Wykaz literatury podstawowej

ROZDZIAŁ 4. Ustrój polityczny Republiki Francuskiej
(Wiesław Skrzydło)
I.Ewolucja ustroju republikańskiego
1.Ogólna charakterystyka Francji i ewolucji jej ustroju
2.Geneza i ewolucja III Republiki
3.Granice historyczne i ogólna charakterystyka IV Republiki
4.Narodziny V Republiki
II.Tworzenie prawnych podstaw ustroju i charakterystyka Konstytucji z roku 1958
1.Tryb przygotowania i uchwalenia Konstytucji roku 1958
2.Ogólna charakterystyka Konstytucji z roku 1958
3.Zasady ustroju politycznego i społeczno-gospodarczego
III.System partyjny - podstawowe siły politycznej Francji
1.Charakterystyka systemu partyjnego Francji
2.Partie lewicy
3.Partie centrum
4.Prawica
IV.System wyborczy i jego ewolucja w okresie V Republiki
1.Wybory w IV Republice
2.Okres V Republiki
V.System organów państwowych V Republiki
1.Prezydent Republiki
2.Rząd Republiki
3.Parlament
4.Rada Konstytucyjna
VI.Ewolucja ustroju politycznego w okresie V Republiki
Wykaz literatury podstawowej

ROZDZIAŁ 5. Ustrój polityczny Stanów Zjednoczonych Ameryki
(Wojciech Zakrzewski)
1.Geneza i kształtowanie się amerykańskiego systemu politycznego
1.Geneza
2.Konstytucja Stanów Zjednoczonych
3.Zasada podziału władzy oraz wzajemnego równoważenia się i hamowania
4.Ewolucja ustroju politycznego
II.System źródeł prawa
1.Prawo precedensowe - case law
2.Ustawodawstwo i delegacja ustawowa
3.Prawodawstwo Prezydenta
4.Traktaty, porozumienia administracyjne i zwyczajowe prawo międzynarodowe
III.System federalny
1.Podział kompetencji między USA a stanami
2.Status stanowi ich wzajemne relacje
3.Rozwój federalizmu
IV.System partyjny
1.Rozwój partii
2.Przyczyny stabilności systemu dwupartyjnego
3.Partie trzecie
4.Prawna regulacja wyborów
V.Kongres
1.Wybory
2.Charakterystyka i organizacja Kongresu
3.Kompetencje Kongresu
VI.Prezydent
1.Obsadzanie urzędu
2.Charakterystyka pozycji ustrojowej Prezydenta
3.Funkcje Prezydenta
VII.Władza sądownicza

Wykaz literatury podstawowej


208 stron, B5, oprawa miękka

Osoby kupujące tę książkę wybierały także:
 

- FORMY ODPOWIEDZIALNOŚCI KONSTYTUCYJNEJ W PAŃSTWACH EUROPEJSKICH
GRABOWSKI R. GRABOWSKA S. RED

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone NARRIDA POLSKA Sp. z o.o. 2000-2014