www.narrida.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   1 egz. / 54.90 52,16   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:
wydawnictwa polskie
podział tematyczny
 
wydawnictwa anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:
Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:
sposoby płatności i dostawy
kontakt
Cookies na stronie
 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
(22) 216 80 45

NATURA EMOCJI PODSTWOWE ZAGADNIENIA


EKMAN P. DAVIDSON R.J.

wydawnictwo: GWP , rok wydania 2012, wydanie II

cena netto: 54.90 Twoja cena  52,16 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Książka jest pierwszym tak obszernym, precyzyjnym i kompletnym podręcznikiem z zakresu psychologii emocji. Porusza najistotniejsze problemy z tej dziedziny, a także prezentuje wyniki najnowszych badań naukowych.

W 12 rozdziałach 24 światowej sławy ekspertów, naukowców z najlepszych uniwersytetów świata, przedstawia własne opinie związane z określonymi problemami psychologii emocji, odwołując się do współczesnych badań i teorii. Zawarta w książce wiedza jest więc nie tylko wyczerpująca pod względem merytorycznym, ale przede wszystkim aktualna.

A co najważniejsze, większość przytoczonych w tej pracy informacji to wiadomości dotychczas niedostępne w literaturze polskojęzycznej.


Spis treści:

Pytanie 1: Czy istnieją emocje podstawowe?
James R. Averill: W oku patrzącego
Paul Ekman: Wszystkie emocje są podstawowe
Jaak Panksepp: Podstawy emocji podstawowych
Klaus R. Scherer: Ku pojęciu "emocji modalnych"
Richard A. Shweder: "Nie jesteś chory, tylko się zakochałeś" - emocja jako system interpretacji
Paul Ekman i Richard J. Davidson: Posłowie

Pytanie 2: Co odróżnia emocje od nastroju, temperamentu i innych pojęć efektywnych?
Richard J. Davidson: O emocji, nastroju i innych pojęciach afektywnych
Paul Ekman: Nastroje, emocje i cechy
Nico H. Frijda: Różnorodność afektu: emocje i zdarzenia, nastroje i sentymenty
H. H. Goldsmith: Dziedzina emocji z perspektywy rozwojowej
Jerome Kagan: Różnice między emocjami, nastrojami i cechami tranperamentalnymi
Richard Lazarus: Stałość i niestałość emocji
Jaak Panksepp: Emocje podstawowe i wielość pojęć, których nie można jednoznacznie rozróżnić
Darid Watson i Lee Anna Clark: Emocje, nastroje, cechy i temperament: rozważania pojęciowe i wyniki badań
Richard J. Davidson i Paul Ekman: Posłowie

Pytanie 3: Jaką funkcję pełnią emocje?
James R. Averill: Doniosłość emocji
Gerald C. Clore: Dlaczego przeżywamy emocje
Nico H. Frijda: Emocje są funkcjonalne - na ogół
Robert W. Levenson: Funkcjonalne podejście do ludzkich emocji
Klaus R. Scherer: Emocja służy odłączeniu reakcji od bodźca
Lee Anna Clark i David Watson: Funkcjonalne i dysfunkcjonalne reakcje uczuciowe
Paul Ekman i Richard J. Davidson: Posłowie

Pytanie 4: Jak wyjaśnić dowody na powszechność zdarzeń poprzedzających emocje?
James R. Averill: Mały świat, duża scena
Paul Ekman: Zdarzenia poprzedzające a metafory emocji
Phoebe C. Ellsworth: Niektóre z powodów oczekiwania uniwersalnych wyznaczników emocji
Nico H. Frijda: Powszechniki istnieją i są interesujące
Richard Lazarus: Uniwersalne zdarzenia poprzedzające emocje
Klaus R. Scherer: Dowody na uniwersalność i kulturową specyfikę wzbudzania emocji
Paul Ekman i Richard J. Davidson: Posłowie

Pytanie 5: Ile procesów poznawczych potrzeba do wzbudzenia emocji?
Gerald L. Clore: Dlaczego emocje wymagają procesów poznawczych
Phoebe C. Ellsworth: Poziomy myślenia a poziomy emocji
Nico J. Frijda: Emocje wymagają procesów poznawczych, choćby prostych
Carroll E. Izard: Procesy poznawcze stanowią jeden z czterech typów systemów wzbudzających emocje
Richard Lazarus: Ocena poznawcza
Joseph E. LeDoux: Mózgowe interakcje poznawczo-emocjonalne
Jaak Panksepp: Odpowiednie rozróżnienie procesów afektywnych i poznawczych jest istotne dla postępów w badaniu mózgu
Klaus R. Scherer: Wystąpienie emocji zależy od istotności zdarzenia dla hierachii celów/potrzeb organizmu
Richard J. Davidson i Paul Ekman: Posłowie

Pytane 6: Czy poszczególne emocje cechują się specyficznymi wzorcami reakcji fizjologicznych?
Richard J. Davidson: Złożoność poszukiwania fizjologicznej specyficznościi emocji
Joseph E. LeDoux: Specyficzność fizjologiczna emocji - nie zapominajmy o fizjologii CUN
Robert W Levenson: W poszukiwaniu specyfiki autonomicznej
Jaak Panksepp: Najwyrazistsze różnice fizjologiczne między emocjami znajdziemy w obwodach mózgowych
Richard J. Davidson i Paul Ekman: Posłowie

Pytanie 7: Czy jesteśmy w stanie kontrolować nasze emocje?
James R. Averill: Nieodpowiednie i odpowiednie emocje
Joseph E. LeDoux: Stopień kontroli nad emocjami zależy od rodzaju systemu reakcji
Paul Ekman i Richard J. Davidson: Posłowie

Pytanie 8: Czy emocje mogą być nieświadome?
Gerald L. Clore: Dlaczego emocje zawsze są świadome
Joseph E. LeDoux: Nieświadome może być przetwarzanie emocjonalne, ale nie emocje
Robert B. Zajonc: Dowody na istnienie emocji nieświadomych
Richard J. Davidson i Paul Ekman: Posłowie

Pytanie 9: Jaki jest związek emocji z pamięcią?
Gordon H. Bower: Niektóre relacje między emocjami a pamięcią
Richard Lazarus: Przeszłość i teraźniejszość w emocji
Joseph E. LeDoux: Pamięć a pamięć emocjonalna w mózgu
Jaak Panksepp: Subiektywność mogła rozwinąć się w mózgu jako prosty proces kodowania wartości ułatwiający uczenie się nowych zachowań
Richard J. Davidson i Paul Ekman: Posłowie

Pytanie 10: Na czym polegają indywidualne różnice w aktywności emocjonalnej?
Riehard J. Davidson: Biologiczne podstawy badań nad stylem afektvwnvm
Jeffrey A. Gray Wymiary osobowości a systemy emocjonalne
Richard Lazarus: Różnice indywidualne w zakresie emocji
Mary K. Rothbart: Szerokie wymiary temperamentu i osobowości
Paul Ekman i Richard J. Davidson: Posłowie

Pytanie 11: Na czym polega rozwój emocjonalny?
Linda A. Camras: Dwa aspekty rozwoju emocjonalnego: ekspresja i wzbudzanie emocji
Judy Dunn: Doświadczanie i rozumienie emocji, relacji społecznych oraz przynależności kulturowej
Carroll E. Izard: Związki międzysystemowe
Richard Lazarus: Znaczenie a rozwój emocjonalny
Jaak Panksepp: Rozwój emocjonalny
Mary K. Rothbart: Rozwój emocjonalny: zmiany reaktywności i samoregulacji
Richard J. Davidson i Paul Ekman: Posłowie

Pytanie 12: Co wpływa na subiektywne doświadczanie emocji?
James R. Averill: "Czuję, więc jestem" - myślę
Gerald L. Clore: Dlaczego emocje różnią się intensywnością?
Joseph E. LeDoux: Doświadczenie emocjonalne jest wynikiem, a nie przyczyną przetwarzania informacji
Jaak Panksepp: Możliwość subiektywnego doświadczania została wbudowana w mózg ssaków przez ewolucję
David Watson i Lee Anna Clark: Zmienność nastroju: model schematyczny
Paul Ekman i Richard J. Davidson: Co wpływa na subiektywne doświadczanie emocji?

Epilog
Paul Ekman i Richard J. Davidson: Nauka o afekcie: dalsze perspektywy badań
Indeks osób
Indeks rzeczowy
Literatura


400 stron, B5, oprawa miękka

Osoby kupujące tę książkę wybierały także:
 

- CZŁOWIEK ISTOTA SPOŁECZNA. WYBÓR TEKSTÓW
RED. ARONSON E.

- PODSTAWY NEUROPSYCHOLOGII KLINICZNEJ
DOMAŃSKA Ł. BORKOWSKA A.R. RED.

- NEURONAUKA W PSYCHOTERAPII BUDOWA I PRZEBUDOWA LUDZKIEGO MÓZGU
COZOLINO L.J.

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone NARRIDA POLSKA Sp. z o.o. 2000-2014