www.narrida.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:
wydawnictwa polskie
podział tematyczny
 
wydawnictwa anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:
Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:
sposoby płatności i dostawy
kontakt
Cookies na stronie
 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
(22) 216 80 45

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI WYDANIE V


ARMSTRONG M.

wydawnictwo: WOLTERS KLUWER , rok wydania 2010, wydanie V

cena netto: 183.70 Twoja cena  174,52 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Książka zawiera całościowe omówienie problematyki zarządzania zasobami ludzkimi pokazanej na bardzo szerokim tle - od uwarunkowań międzynarodowych do poziomu pojedynczego pracownika.


WSTĘP
str. 21

CZĘŚĆ I ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI
str. 23

ROZDZIAŁ 1 PRAKTYKA ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI
str. 25

Podstawowe pojęcia i terminy
str. 25

Cele edukacyjne
str. 25

Wprowadzenie
str. 26

Definicja zarządzania zasobami ludzkimi
str. 26

Cele ZZL
str. 27

Teorie ZZL
str. 28

Właściwości ZZL
str. 29

Rozwój koncepcji ZZL
str. 34

Zastrzeżenia dotyczące koncepcji ZZL
str. 35

Kontekst zarządzania zasobami ludzkimi
str. 38

Etyczny wymiar ZZL
str. 39

Praktyka zarządzania zasobami ludzkimi - podsumowanie
str. 40

Pytania
str. 41

ROZDZIAŁ 2 STRATEGICZNE ZZL
str. 43

Podstawowe pojęcia i terminy
str. 43

Cele edukacyjne
str. 43

Wprowadzenie
str. 44

Podstawy teoretyczne strategicznego ZZL
str. 44

Definicja strategicznego ZZL
str. 46

Strategiczne ZZL oparte na zasobach
str. 47

Dopasowanie strategiczne
str. 49

Perspektywy strategicznego ZZL
str. 50

Metoda najlepszej praktyki
str. 50

Metoda najlepszego dopasowania
str. 52

Pakietowanie
str. 54

Rzeczywistość strategicznego ZZL
str. 56

Konsekwencje praktyczne teorii strategicznego ZZL
str. 56

Strategiczne ZZL - podsumowanie
str. 58

Pytania
str. 59

ROZDZIAŁ 3 STRATEGIE ZZL
str. 60

Podstawowe pojęcia i terminy
str. 60

Cele edukacyjne
str. 60

Wprowadzenie
str. 61

Czym są strategie ZZL?
str. 61

Ogólne strategie ZZL
str. 62

Szczegółowe strategie ZZL
str. 65

Kryteria skuteczności strategii ZZL
str. 65

Formułowanie strategii ZZL
str. 66

Zagadnienia związane z tworzeniem strategii ZZL
str. 67

Wdrażanie strategii ZZL
str. 70

Strategie ZZL - podsumowanie
str. 72

Pytania
str. 73

ROZDZIAŁ 4 ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM
str. 74

Podstawowe pojęcia i terminy
str. 74

Cele edukacyjne
str. 74

Wprowadzenie
str. 75

Definicja zarządzania kapitałem ludzkim
str. 75

Koncepcja kapitału ludzkiego
str. 75

Elementy kapitału ludzkiego
str. 76

Mierzenie kapitału ludzkiego
str. 78

Wewnętrzne raportowanie na temat kapitału ludzkiego
str. 81

Zewnętrzne raportowanie na temat kapitału ludzkiego
str. 84

Wprowadzanie ZKL
str. 84

Zarządzanie kapitałem ludzkim - podsumowanie
str. 85

Pytania
str. 86

ROZDZIAŁ 5 ROLA I ORGANIZACJA DZIAŁU HR
str. 87

Podstawowe pojęcia i terminy
str. 87

Cele edukacyjne
str. 87

Wprowadzenie
str. 88

Rola działu HR
str. 88

Organizowanie działu HR
str. 90

Ocena działu HR
str. 93

Centra usług
str. 97

Outsourcing funkcji HR
str. 97

Offshoring
str. 98

Korzystanie z usług konsultantów do spraw zarządzania
str. 99

Marketing działu HR
str. 100

Budżet działu HR
str. 100

Rola menedżerów operacyjnych we wdrażaniu polityki dotyczącej zasobów ludzkich
str. 101

Rola i organizacja działu HR - podsumowanie
str. 102

Pytania
str. 104

ROZDZIAŁ 6 ROLA SPECJALISTÓW HR
str. 106

Podstawowe pojęcia i terminy
str. 106

Cele edukacyjne
str. 106

Wprowadzenie
str. 107

Podstawowa rola
str. 107

Rola partnera biznesowego
str. 108

Strategiczna rola specjalistów HR
str. 110

Rola agenta zmian
str. 112

Rola wewnętrznego konsultanta
str. 113

Świadczenie usług
str. 113

Rola strażnika wartości
str. 114

Modele ról w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi
str. 114

Uzyskiwanie poparcia i zaangażowania
str. 118

Kwestie etyczne
str. 120

Profesjonalizm w zarządzaniu zasobami ludzkimi
str. 121

Niejasność związana z rolą specjalistów HR
str. 122

Konflikt dotyczący udziału ZZL w działalności przedsiębiorstwa
str. 123

Czego wymaga się od specjalistów HR
str. 124

Stały rozwój zawodowy
str. 128

Rola specjalisty HR - podsumowanie
str. 128

Pytania
str. 130

ROZDZIAŁ 7 WPŁYW ZZL NA WYNIKI ORGANIZACJI
str. 132

Podstawowe pojęcia i terminy
str. 132

Cele edukacyjne
str. 132

Wprowadzenie
str. 133

Wpływ zarządzania zasobami ludzkimi
str. 133

W jaki sposób strategie ZZL wpływają na wyniki
str. 137

W jaki sposób praktyki ZZL wpływają na wyniki organizacji
str. 140

Wpływ ZZL na wyniki organizacji - podsumowanie
str. 140

Pytania
str. 142

ROZDZIAŁ 8 MIĘDZYNARODOWE ZZL
str. 144

Podstawowe pojęcia i terminy
str. 144

Cele edukacyjne
str. 144

Wprowadzenie
str. 144

Definicja międzynarodowego ZZL
str. 145

Zagadnienia związane z międzynarodowym ZZL
str. 145

Globalna polityka i praktyka ZZL
str. 149

Zarządzanie pracownikami delegowanymi do pracy za granicą
str. 150

Międzynarodowe ZZL - podsumowanie
str. 154

Pytania
str. 155

ROZDZIAŁ 9 SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW
str. 157

Podstawowe pojęcia i terminy
str. 157

Cele edukacyjne
str. 157

Wprowadzenie
str. 157

Definicja strategicznej odpowiedzialności społecznej
str. 158

Działania z zakresu CSR
str. 159

Uzasadnienie CSR
str. 160

Tworzenie strategii CSR
str. 161

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw - podsumowanie
str. 163

Pytania
str. 164

ROZDZIAŁ 10 METODY BADAWCZE STOSOWANE W ZZL
str. 165

Podstawowe pojęcia i terminy
str. 165

Cele edukacyjne
str. 166

Wprowadzenie
str. 166

Charakter badań
str. 166

Filozofia badań
str. 167

Planowanie i prowadzenie programów badawczych
str. 168

Przegląd literatury
str. 170

Ilościowe i jakościowe metody badawcze
str. 171

Metody gromadzenia danych
str. 172

Sposoby rozumowania związane z badaniami
str. 176

Analiza statystyczna
str. 179

Metody badawcze stosowane w ZZL - podsumowanie
str. 183

Pytania
str. 185

CZĘŚĆ II PROCESY ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI
str. 187

ROZDZIAŁ 11 ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI OPARTE NA KOMPETENCJACH
str. 189

Podstawowe pojęcia i terminy
str. 189

Cele edukacyjne
str. 189

Wprowadzenie
str. 190

Typy kompetencji
str. 190

Struktury kompetencji
str. 192

Stopień wykorzystania kompetencji
str. 195

Zastosowania zarządzania zasobami ludzkimi opartego na kompetencjach
str. 196

Tworzenie struktur kompetencji
str. 198

Kompetencje a inteligencja emocjonalna
str. 200

Zarządzanie zasobami ludzkimi oparte na kompetencjach - podsumowanie
str. 201

Pytania
str. 202

ROZDZIAŁ 12 ZARZĄDZANIE WIEDZĄ
str. 203

Podstawowe pojęcia i terminy
str. 203

Cele edukacyjne
str. 203

Wprowadzenie
str. 203

Definicja zarządzania wiedzą
str. 204

Pojęcie wiedzy
str. 205

Cel i znaczenie zarządzania wiedzą
str. 206

Strategie zarządzania wiedzą
str. 207

Systemy zarządzania wiedzą
str. 208

Zagadnienia dotyczące zarządzania wiedzą
str. 208

Wkład działu HR w zarządzanie wiedzą
str. 210

Zarządzanie wiedzą - podsumowanie
str. 211

Pytania
str. 212

ROZDZIAŁ 13 WYDAJNE SYSTEMY PRACY
str. 213

Podstawowe pojęcia i terminy
str. 213

Cele edukacyjne
str. 213

Wprowadzenie
str. 213

Kultura efektywności
str. 214

Definicja efektywnego systemu pracy
str. 215

Cechy efektywnego systemu pracy
str. 216

Elementy HPWS
str. 218

Wpływ efektywnych systemów pracy
str. 220

Zastrzeżenia dotyczące wpływu HPWS
str. 222

Opracowanie efektywnego systemu pracy
str. 223

Efektywne systemy pracy - podsumowanie
str. 226

Pytania
str. 227

CZĘŚĆ III PRACA I ZATRUDNIENIE
str. 229

ROZDZIAŁ 14 PRACA
str. 231

Podstawowe pojęcia i terminy
str. 231

Cele edukacyjne
str. 231

Wprowadzenie
str. 231

Charakter pracy
str. 232

Czynniki organizacyjne wpływające na pracę
str. 234

Zmiany wzorca zatrudnienia
str. 236

Przyszłość pracy
str. 236

Praca - podsumowanie
str. 237

Pytania
str. 238

ROZDZIAŁ 15 STOSUNEK PRACY
str. 239

Podstawowe pojęcia i terminy
str. 239

Cele edukacyjne
str. 239

Wprowadzenie
str. 240

Definicja stosunku pracy
str. 240

Podstawa stosunku pracy
str. 240

Umowy o stosunku pracy
str. 241

Co dzieje się ze stosunkiem pracy
str. 243

Zarządzanie stosunkiem pracy
str. 244

Tworzenie organizacji o wysokim stopniu zaufania
str. 245

Teorie wyjaśniające stosunek pracy
str. 248

Stosunek pracy - podsumowanie
str. 250

Pytania
str. 251

ROZDZIAŁ 16 KONTRAKT PSYCHOLOGICZNY
str. 252

Podstawowe pojęcia i terminy
str. 252

Cele edukacyjne
str. 252

Wprowadzenie
str. 252

Definicja kontraktu psychologicznego
str. 253

Kontrakt psychologiczny a stosunek pracy
str. 254

Znaczenie kontraktu psychologicznego
str. 256

Zmiany w kontrakcie psychologicznym
str. 257

Stan kontraktu psychologicznego w roku
str. 2004
str. 258

Jak rozwijają się kontrakty psychologiczne
str. 258

Rozwój i utrzymanie pozytywnego kontraktu psychologicznego
str. 259

Kontrakt psychologiczny - podsumowanie
str. 260

Pytania
str. 261

CZĘŚĆ IV ZACHOWANIE ORGANIZACYJNE
str. 263

ROZDZIAŁ 17 ISTOTA ZACHOWANIA ORGANIZACYJNEGO
str. 265

Podstawowe pojęcia i terminy
str. 265

Cele edukacyjne
str. 265

Wprowadzenie
str. 265

Definicja zachowania organizacyjnego
str. 266

Cechy zachowania organizacyjnego
str. 266

Zachowanie organizacyjne a nauki społeczne i nauki o zachowaniu
str. 267

Wyjaśnienie zachowania organizacyjnego
str. 267

Czynniki wpływające na zachowanie organizacyjne
str. 268

Źródła i zastosowania teorii zachowania organizacyjnego
str. 268

Znaczenie teorii zachowania organizacyjnego
str. 269

Istota zachowania organizacyjnego - podsumowanie
str. 269

Pytania
str. 270

ROZDZIAŁ 18 CECHY PRACOWNIKÓW
str. 271

Podstawowe pojęcia i terminy
str. 271

Cele edukacyjne
str. 271

Wprowadzenie
str. 272

Różnice indywidualne
str. 272

Cechy osobowościowe
str. 274

Typy zachowań
str. 279

Implikacje dla specjalistów HR
str. 282

Cechy pracowników - podsumowanie
str. 283

Pytania
str. 284

ROZDZIAŁ 19 MOTYWACJA
str. 285

Podstawowe pojęcia i terminy
str. 285

Cele edukacyjne
str. 286

Wprowadzenie
str. 286

Definicja motywacji
str. 286

Typy motywacji
str. 287

Teorie motywacji
str. 288

Motywacja i pieniądze
str. 296

Strategie motywacji
str. 297

Motywacja - podsumowanie
str. 298

Pytania
str. 299

ROZDZIAŁ 20 ZAANGAŻOWANIE I POCZUCIE PRZYNALEŻNOŚCI
str. 300

Podstawowe pojęcia i terminy
str. 300

Cele edukacyjne
str. 300

Wprowadzenie
str. 301

Porównanie koncepcji zaangażowania i przynależności
str. 302

Zaangażowanie pracownika
str. 302

Poczucie przynależności do organizacji
str. 309

Wkład działu HR w kształtowanie poczucia przynależności
str. 314

Zaangażowanie i przynależność - podsumowanie
str. 315

Pytania
str. 317

ROZDZIAŁ 21 FUNKCJONOWANIE ORGANIZACJI
str. 318

Podstawowe pojęcia i terminy
str. 318

Cele edukacyjne
str. 319

Wprowadzenie
str. 319

Teorie organizacji
str. 320

Struktura organizacji
str. 325

Typy organizacji
str. 326

Procesy organizacyjne
str. 329

Funkcjonowanie organizacji - podsumowanie
str. 337

Pytania
str. 338

ROZDZIAŁ 22 KULTURA ORGANIZACYJNA
str. 339

Podstawowe pojęcia i terminy
str. 339

Cele edukacyjne
str. 339

Wprowadzenie
str. 340

Definicja kultury organizacyjnej
str. 340

Definicja klimatu organizacyjnego
str. 341

Jak rozwija się kultura organizacyjna
str. 342

Zróżnicowanie kultur
str. 342

Elementy kultury
str. 342

Klasyfikacja kultury organizacyjnej
str. 345

Ocena kultury organizacyjnej
str. 346

Pomiar klimatu organizacyjnego
str. 347

Odpowiednia kultura
str. 348

Wsparcie i zmiana kultury
str. 349

Kultura organizacyjna - podsumowanie
str. 350

Pytania
str. 352

CZĘŚĆ V PROJEKTOWANIE I ROZWÓJ ORGANIZACJI
str. 353

ROZDZIAŁ 23 PROJEKTOWANIE ORGANIZACJI
str. 355

Podstawowe pojęcia i terminy
str. 355

Cele edukacyjne
str. 355

Wprowadzenie
str. 356

Proces organizowania
str. 356

Cele projektowania organizacji
str. 357

Przegląd organizacji
str. 358

Kto wykonuje pracę?
str. 363

Projektowanie organizacji - podsumowanie
str. 363

Pytania
str. 364

ROZDZIAŁ 24 ROZWÓJ ORGANIZACJI
str. 365

Podstawowe pojęcia i terminy
str. 365

Cele edukacyjne
str. 365

Wprowadzenie
str. 366

Definicja rozwoju organizacji
str. 366

Programy rozwoju organizacji
str. 367

Założenia i wartości rozwoju organizacji
str. 367

Działania rozwoju organizacji
str. 368

Rozwój organizacji - podsumowanie
str. 370

Pytania
str. 371

ROZDZIAŁ 25 ZARZĄDZANIE ZMIANĄ
str. 372

Podstawowe pojęcia i terminy
str. 372

Cele edukacyjne
str. 372

Wprowadzenie
str. 373

Rodzaje zmiany
str. 373

Proces zmiany
str. 374

Modele zmiany
str. 375

Opór wobec zmiany
str. 378

Wdrażanie zmiany
str. 380

Wytyczne dotyczące zarządzania zmianą
str. 380

Transformacja organizacji
str. 381

Rola działu HR w zarządzaniu zmianą
str. 384

Zarządzanie zmianą - podsumowanie
str. 385

Pytania
str. 387

ROZDZIAŁ 26 ANALIZA STANOWISKA PRACY, ROLI, KOMPETENCJI ORAZ UMIEJĘTNOŚCI
str. 388

Podstawowe pojęcia i terminy
str. 388

Cele edukacyjne
str. 389

Wprowadzenie
str. 389

Definicje
str. 389

Analiza stanowiska pracy
str. 391

Opisy stanowisk
str. 394

Analiza roli i profile roli
str. 396

Profile roli podstawowej
str. 396

Modelowanie kompetencji behawioralnych
str. 397

Analiza kompetencji technicznych
str. 403

Analiza umiejętności
str. 404

Analiza stanowiska pracy, roli, kompetencji i umiejętności - podsumowanie
str. 406

Pytania
str. 407

ROZDZIAŁ 27 PROJEKTOWANIE I ROZWÓJ STANOWISKA PRACY ORAZ ROLI ZAWODOWEJ
str. 408

Podstawowe pojęcia i terminy
str. 408

Cele edukacyjne
str. 408

Wprowadzenie
str. 408

Projektowanie stanowiska pracy
str. 409

Kształtowanie roli
str. 414

Projektowanie i rozwój stanowiska pracy oraz roli - podsumowanie
str. 414

Pytania
str. 415

CZĘŚĆ VI POZYSKIWANIE ZASOBÓW LUDZKICH
str. 417

ROZDZIAŁ 28 STRATEGIA POZYSKIWANIA ZASOBÓW LUDZKICH
str. 419

Podstawowe pojęcia i terminy
str. 419

Cele edukacyjne
str. 419

Wprowadzenie
str. 419

Cel strategii pozyskiwania zasobów ludzkich
str. 420

Pozyskiwanie zasobów w ramach strategicznego ZZL
str. 420

Integrowanie pozyskiwania zasobów ze strategiami biznesowymi
str. 421

Elementy strategii pozyskiwania zasobów ludzkich
str. 421

Łączenie strategii i działań związanych z pozyskiwaniem zasobów
str. 422

Strategia pozyskiwania zasobów ludzkich - podsumowanie
str. 422

Pytania
str. 423

ROZDZIAŁ 29 PLANOWANIE ZASOBÓW LUDZKICH
str. 424

Podstawowe pojęcia i terminy
str. 424

Cele edukacyjne
str. 424

Wprowadzenie
str. 424

Definicja planowania zasobów ludzkich
str. 425

Cele planowania zasobów ludzkich
str. 426

Stosowanie planowania zasobów ludzkich
str. 426

Podejścia do planowania zasobów ludzkich
str. 427

Planowanie zasobów ludzkich - podsumowanie
str. 431

Pytania
str. 431

ROZDZIAŁ 30 PRAKTYKI POZYSKIWANIA ZASOBÓW LUDZKICH
str. 432

Podstawowe pojęcia i terminy
str. 432

Cele edukacyjne
str. 432

Wprowadzenie
str. 433

Propozycja wartości dla pracowników
str. 433

Marka pracodawcy
str. 433

Rotacja pracowników
str. 434

Zapobieganie odejściom pracowników
str. 438

Zarządzanie absencją
str. 440

Planowanie elastyczności
str. 443

Praktyka pozyskiwania zasobów - podsumowanie
str. 445

Pytania
str. 447

ROZDZIAŁ 31 REKRUTACJA I SELEKCJA
str. 448

Podstawowe pojęcia i terminy
str. 448

Cele edukacyjne
str. 448

Wprowadzenie
str. 449

Proces rekrutacji i selekcji
str. 449

Definiowanie wymagań
str. 449

Planowanie rekrutacji
str. 451

Przyciągnięcie kandydatów
str. 452

Przetwarzanie aplikacji
str. 459

Metody selekcji
str. 461

Radzenie sobie z problemami rekrutacyjnymi
str. 465

Referencje i oferty
str. 465

Rekrutacja i selekcja - podsumowanie
str. 468

Pytania
str. 470

ROZDZIAŁ 32 ROZMOWA REKRUTACYJNA
str. 471

Podstawowe pojęcia i terminy
str. 471

Cele edukacyjne
str. 471

Wprowadzenie
str. 472

Cel
str. 472

Podstawa rozmowy - wymagania wobec kandydata
str. 472

Charakter rozmowy - uzyskanie informacji
str. 473

Zalety i wady rozmów
str. 474

Przygotowania przed rozmową
str. 475

Przygotowanie
str. 476

Planowanie rozmowy
str. 477

Typy rozmów
str. 477

Techniki prowadzenia rozmów - rozpoczęcie i zakończenie
str. 481

Techniki prowadzenia rozmów - zadawanie pytań
str. 481

Umiejętności prowadzenia rozmów rekrutacyjnych
str. 487

Przechodzenie do zakończenia
str. 488

Przeprowadzanie rozmów rekrutacyjnych - podsumowanie
str. 490

Pytania
str. 491

ROZDZIAŁ 33 TESTY SELEKCYJNE
str. 492

Podstawowe pojęcia i terminy
str. 492

Cele edukacyjne
str. 492

Wprowadzenie
str. 493

Testy psychologiczne
str. 493

Testy umiejętności
str. 496

Cechy dobrego testu
str. 496

Interpretacja wyników testów
str. 498

Wybór testu
str. 498

Wykorzystanie testów w procedurach selekcji
str. 499

Dobre praktyki w testowaniu psychologicznym
str. 499

Testy selekcyjne - podsumowanie
str. 501

Pytania
str. 501

ROZDZIAŁ 34 ZARZĄDZANIE TALENTAMI
str. 502

Podstawowe pojęcia i terminy
str. 502

Cele edukacyjne
str. 502

Wprowadzenie
str. 502

Znaczenie zarządzania talentami
str. 503

Proces zarządzania talentami
str. 504

Tworzenie strategii zarządzania talentami
str. 507

Planowanie sukcesji zarządzania
str. 508

Zarządzanie talentami - podsumowanie
str. 509

Pytania
str. 510

ROZDZIAŁ 35 ZARZĄDZANIE KARIERĄ
str. 511

Podstawowe pojęcia i terminy
str. 511

Cele edukacyjne
str. 511

Wprowadzenie
str. 512

Definicja zarządzania karierą
str. 512

Cele
str. 512

Etapy kariery
str. 512

Strategia rozwoju kariery
str. 514

Działania składające się na zarządzanie karierą
str. 514

Proces zarządzania karierą
str. 515

Samozarządzanie karierą
str. 518

Zarządzanie karierą - podsumowanie
str. 519

Pytania
str. 520

ROZDZIAŁ 36 WPROWADZENIE DO ORGANIZACJI
str. 521

Cele edukacyjne
str. 521

Wprowadzenie
str. 521

Wprowadzenie: co to jest i dlaczego jest ważne
str. 521

Przyjęcie
str. 522

Dokumentacja
str. 523

Wprowadzenie do firmy - wstępny instruktaż
str. 523

Wprowadzenie na miejsce pracy
str. 524

Formalne kursy wprowadzające
str. 524

Szkolenie stanowiskowe
str. 525

Wprowadzenie do organizacji - podsumowanie
str. 525

Pytania
str. 526

ROZDZIAŁ 37 ODEJŚCIE Z ORGANIZACJI
str. 527

Cele edukacyjne
str. 527

Wprowadzenie
str. 527

Redukcja etatów
str. 527

Zwolnienie
str. 529

Emerytura
str. 530

Zwolnienia z organizacji - podsumowanie
str. 530

Pytania
str. 531

CZĘŚĆ VII ZARZĄDZANIE WYDAJNOŚCIĄ
str. 533

ROZDZIAŁ 38 ZARZĄDZANIE WYDAJNOŚCIĄ
str. 535

Podstawowe pojęcia i terminy
str. 535

Cele edukacyjne
str. 535

Wprowadzenie
str. 536

Definicja zarządzania wydajnością
str. 536

Cele zarządzania wydajnością
str. 537

Cechy zarządzania wydajnością
str. 537

Teorie stanowiące podstawę zarządzania wydajnością
str. 538

Cykl zarządzania wydajnością
str. 539

Przeprowadzanie przeglądu wydajności
str. 543

Ocena wydajności
str. 545

Postępowanie w przypadku osób osiągających słabe wyniki
str. 548

Wprowadzenie zarządzania wydajnością
str. 550

Kierownicy operacyjni a zarządzanie wydajnością
str. 552

Proces zarządzania wydajnością - podsumowanie
str. 553

Pytania
str. 555

ROZDZIAŁ 39 OCENA
str. 360 STOPNI
str. 556

Cele edukacyjne
str. 556

Wprowadzenie
str. 556

Zastosowanie oceny
str. 360 stopni
str. 557

Ocena
str. 360 stopni - metodologia
str. 557

Ocena
str. 360 stopni - zalety i wady
str. 558

Opracowanie i wdrożenie
str. 559

Ocena
str. 360 stopni - podsumowanie
str. 560

Pytania
str. 561

CZĘŚĆ VIII UCZENIE SIĘ I ROZWÓJ
str. 563

ROZDZIAŁ 40 STRATEGIA UCZENIA SIĘ I ROZWOJU
str. 565

Podstawowe pojęcia i terminy
str. 565

Cele edukacyjne
str. 565

Wprowadzenie
str. 565

Cechy strategii uczenia się i rozwoju
str. 566

Kultura uczenia się
str. 567

Organizacja ucząca się
str. 568

Wpływ uczenia się i rozwoju na wyniki organizacji
str. 570

Strategia uczenia się i rozwoju - podsumowanie
str. 571

Pytania
str. 572

ROZDZIAŁ 41 PROCES UCZENIA SIĘ I ROZWOJU
str. 573

Podstawowe pojęcia i terminy
str. 573

Cele edukacyjne
str. 574

Wprowadzenie
str. 574

Definicja uczenia się i rozwoju
str. 574

Elementy uczenia się i rozwoju
str. 575

Metody uczenia się i rozwoju
str. 576

Uczenie się nieformalne i sformalizowane
str. 576

E-learning
str. 580

Nauczanie mieszane
str. 582

Samodzielne uczenie się
str. 583

Rozwój
str. 583

Szkolenie
str. 585

Proces uczenia się i rozwoju - podsumowanie
str. 588

Pytania
str. 589

ROZDZIAŁ 42 PROGRAMY I WYDARZENIA ZWIĄZANE Z UCZENIEM SIĘ I ROZWOJEM
str. 591

Podstawowe pojęcia i terminy
str. 591

Cele edukacyjne
str. 591

Wprowadzenie
str. 592

Uzasadnienie biznesowe uczenia się i rozwoju
str. 592

Planowanie i realizowanie programów i wydarzeń dotyczących uczenia się
str. 593

Odpowiedzialność za uczenie się
str. 596

Określenie potrzeb szkoleniowych
str. 597

Ocena uczenia się
str. 600

Programy i wydarzenia dotyczące uczenia się i rozwoju - podsumowanie
str. 604

Pytania
str. 605

ROZDZIAŁ 43 JAK LUDZIE SIĘ UCZĄ
str. 606

Podstawowe pojęcia i terminy
str. 606

Cele edukacyjne
str. 606

Wprowadzenie
str. 607

Definicja uczenia się
str. 607

Proces uczenia się
str. 608

Teoria uczenia się
str. 608

Style uczenia się
str. 609

Uczenie się uczenia
str. 612

Krzywa uczenia się
str. 612

Motywacja do uczenia się
str. 613

Zastosowanie teorii i koncepcji dotyczących uczenia się
str. 614

Jak ludzie się uczą - podsumowanie
str. 615

Pytania
str. 616

ROZDZIAŁ 44 UCZENIE SIĘ W RAMACH ORGANIZACJI
str. 617

Podstawowe pojęcia i terminy
str. 617

Cele edukacyjne
str. 617

Wprowadzenie
str. 617

Definicja uczenia się w ramach organizacji
str. 618

Proces uczenia się w ramach organizacji
str. 619

Wyniki uczenia się w ramach organizacji
str. 620

Badanie oceniające
str. 621

Uczenie się w ramach organizacji a organizacja ucząca się
str. 621

Uczenie się w ramach organizacji - podsumowanie
str. 621

Pytania
str. 622

ROZDZIAŁ 45 ROZWÓJ KADRY KIEROWNICZEJ
str. 623

Podstawowe pojęcia i terminy
str. 623

Cele edukacyjne
str. 623

Wprowadzenie
str. 624

Polityka rozwoju kadry kierowniczej
str. 624

Strategia rozwoju kadry kierowniczej
str. 625

Podejścia do rozwoju kadry kierowniczej
str. 626

Zintegrowana metoda rozwoju kadry kierowniczej
str. 629

Odpowiedzialność za rozwój kadry kierowniczej
str. 630

Kryteria rozwoju kadry kierowniczej
str. 631

Rozwój kadry kierowniczej - podsumowanie
str. 632

Pytania
str. 633

CZĘŚĆ IX WYNAGRADZANIE PRACOWNIKÓW
str. 635

ROZDZIAŁ 46 ZARZĄDZANIE WYNAGRODZENIAMI
str. 637

Podstawowe pojęcia i terminy
str. 637

Cele edukacyjne
str. 637

Wprowadzenie
str. 638

Definicja zarządzania wynagrodzeniami
str. 638

Filozofia zarządzania wynagrodzeniami
str. 639

System wynagradzania
str. 640

Wynagrodzenia całkowite
str. 643

Strategia wynagradzania
str. 646

Zarządzanie wynagrodzeniami a potencjał zarządzania operacyjnego
str. 651

Zarządzanie wynagrodzeniami - podsumowanie
str. 651

Pytania
str. 652

ROZDZIAŁ 47 WARTOŚCIOWANIE STANOWISK PRACY
str. 654

Podstawowe pojęcia i terminy
str. 654

Cele edukacyjne
str. 655

Wprowadzenie
str. 655

Definicja wartościowania stanowisk pracy
str. 656

Sposoby wartościowania stanowisk pracy
str. 656

Analityczne systemy wartościowania stanowisk pracy
str. 657

Metody nieanalityczne
str. 660

Wycena rynkowa
str. 663

Wybór metody
str. 664

Projektowanie analitycznego systemu wartościowania punktowego
str. 668

Projektowanie analitycznego systemu dopasowywania stanowisk
str. 674

Równa płaca za pracę o takiej samej wartości
str. 674

Wnioski
str. 677

Wartościowanie stanowisk pracy - podsumowanie
str. 677

Pytania
str. 679

ROZDZIAŁ 48 ANALIZA STAWEK RYNKOWYCH
str. 680

Podstawowe pojęcia i terminy
str. 680

Cele edukacyjne
str. 680

Wprowadzenie
str. 681

Koncepcja stawki rynkowej
str. 681

Porównywanie stanowisk pracy
str. 682

Wykorzystanie stanowisk wzorcowych
str. 683

Źródła informacji
str. 684

Interpretacja i prezentacja danych
str. 687

Korzystanie z danych pochodzących z przeglądu
str. 688

Analiza stawek rynkowych - podsumowanie
str. 688

Pytania
str. 689

ROZDZIAŁ 49 STRUKTURY ZASZEREGOWANIA I STRUKTURY PŁAC
str. 690

Podstawowe pojęcia i terminy
str. 690

Cele edukacyjne
str. 691

Wprowadzenie
str. 691

Definicje
str. 691

Rodzaje struktur zaszeregowania i struktur płac
str. 693

Sposoby budowy struktur zaszeregowania i struktur płac
str. 700

Struktury zaszeregowania i struktury płac - podsumowanie
str. 704

Pytania
str. 706

ROZDZIAŁ 50 PŁACA UWARUNKOWANA SYTUACYJNIE
str. 707

Podstawowe pojęcia i terminy
str. 707

Cele edukacyjne
str. 707

Wprowadzenie
str. 708

Płaca uwarunkowana sytuacyjnie jako motywator
str. 708

Argumenty za płacą uwarunkowaną sytuacyjnie i przeciwko niej
str. 709

Alternatywne opcje wobec płacy uwarunkowanej sytuacyjnie
str. 711

Kryteria sukcesu
str. 712

Płaca uzależniona od efektów
str. 713

Płaca uzależniona od kompetencji
str. 714

Płaca uzależniona od wkładu
str. 716

Płaca uzależniona od umiejętności
str. 718

Gotowość do wprowadzenie indywidualnej płacy uwarunkowanej sytuacyjnie
str. 719

Tworzenie i wdrażanie systemu indywidualnej płacy uwarunkowanej sytuacyjnie
str. 720

Płaca uzależniona od stażu pracy
str. 720

Podsumowanie informacji dotyczących systemów indywidualnej płacy uwarunkowanej sytuacyjnie.
str. 721

Systemy bonusów
str. 721

Płaca zespołowa
str. 723

Systemy motywacji obejmujące całą organizację
str. 724

Wybór metody
str. 725

Płaca uwarunkowana sytuacyjnie - podsumowanie
str. 725

Pytania
str. 727

ROZDZIAŁ 51 WYNAGRADZANIE SPECJALNYCH GRUP PRACOWNIKÓW
str. 728

Cele edukacyjne
str. 728

Zarządzanie wynagrodzeniami dyrektorów oraz kadry kierowniczej
str. 728

Zarządzanie wynagrodzeniami pracowników działu sprzedaży
str. 730

Wynagradzanie pracowników fizycznych
str. 731

Wynagradzanie specjalnych grup - podsumowanie
str. 734

Pytania
str. 734

ROZDZIAŁ 52 ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE, PROGRAMY EMERYTALNE ORAZ DODATKI
str. 735

Podstawowe pojęcia i terminy
str. 735

Cele edukacyjne
str. 735

Świadczenia pracownicze
str. 736

Programy emerytalne
str. 738

Komunikowanie polityki dotyczącej świadczeń emerytalnych
str. 741

Sprawozdanie dotyczące całkowitego wynagrodzenia
str. 741

Dodatki i inne świadczenia
str. 741

Świadczenia pracownicze, programy emerytalne oraz dodatki - podsumowanie
str. 742

Pytania
str. 743

ROZDZIAŁ 53 ZARZĄDZANIE SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ
str. 744

Podstawowe pojęcia i terminy
str. 744

Cele edukacyjne
str. 744

Wprowadzenie
str. 745

Kontrola wynagrodzeń
str. 745

Monitorowanie oraz ocena polityki i praktyk wynagrodzeń
str. 746

Przeprowadzanie przeglądów płacowych
str. 747

Procedury wynagradzania
str. 751

Zarządzanie rozwojem systemów wynagrodzeń
str. 752

Przekazywanie odpowiedzialności za wynagradzanie menedżerom operacyjnym
str. 754

Komunikowanie się z pracownikami
str. 755

Zarządzanie systemami wynagrodzeń - podsumowanie
str. 756

Pytania
str. 757

CZĘŚĆ X STOSUNKI PRACY
str. 759

ROZDZIAŁ 54 ZARYS STOSUNKÓW PRACY
str. 761

Podstawowe terminy i koncepcje
str. 761

Cele edukacyjne
str. 761

Wprowadzenie
str. 762

Podstawa stosunków pracy
str. 762

Stosunki przemysłowe jako system zasad
str. 764

Rodzaje regulacji i zasad w stosunkach przemysłowych
str. 765

Rokowania zbiorowe
str. 766

Poglądy monolityczne i pluralistyczne
str. 768

Koncepcja partnerstwa społecznego
str. 769

Indywidualizm i kolektywizm
str. 770

Woluntaryzm i jego schyłek
str. 770

Stosunki pracy z punktu widzenia zarządzania zasobami ludzkimi
str. 771

Kontekst stosunków przemysłowych
str. 772

Rozwój stosunków przemysłowych
str. 773

Strony w stosunkach pracy
str. 776

Zarys stosunków pracy - podsumowanie
str. 782

Pytania
str. 784

ROZDZIAŁ 55 STOSUNKI PRACY - PROCESY I WYNIKI
str. 785

Podstawowe pojęcia i terminy
str. 785

Cele edukacyjne
str. 786

Wprowadzenie
str. 786

Polityka w zakresie stosunków pracy
str. 786

Strategie w zakresie stosunków pracy
str. 789

Klimat stosunków pracy
str. 789

Uznawanie związków zawodowych
str. 791

Ustalenia dotyczące rokowań zbiorowych
str. 792

Wyniki rokowań zbiorowych
str. 793

Procesy nieformalne w stosunkach pracy
str. 799

Inne formy stosunków przemysłowych
str. 799

Negocjowanie i prowadzenie rokowań
str. 801

Zarządzanie z udziałem związków zawodowych
str. 804

Zarządzanie bez udziału związków zawodowych
str. 806

Obecny stan stosunków pracy
str. 807

Rozpatrywanie kwestii związanych z zatrudnieniem
str. 808

Stosunki pracy, procesy i wyniki - podsumowanie
str. 808

Pytania
str. 809

ROZDZIAŁ 56 GŁOS PRACOWNICZY
str. 811

Podstawowe pojęcia i terminy
str. 811

Cele edukacyjne
str. 811

Wprowadzenie
str. 812

Znaczenie głosu pracowniczego
str. 812

Formy głosu pracowniczego
str. 813

Struktura koncepcji głosu pracowniczego
str. 814

Sposoby wyrażania głosu pracowniczego
str. 814

Konsultacja wielostronna
str. 817

Badanie postaw
str. 818

Metoda sugestii
str. 819

Efektywność partycypacji i włączania pracowników w życie organizacji
str. 820

Planowanie głosu pracowniczego
str. 820

Dyrektywy UE oddziałujące na procedury głosu pracowniczego
str. 821

Głos pracowniczy - podsumowanie
str. 821

Pytania
str. 822

ROZDZIAŁ 57 KOMUNIKOWANIE SIĘ Z PRACOWNIKAMI
str. 824

Podstawowe pojęcia i terminy
str. 824

Cele edukacyjne
str. 824

Wprowadzenie
str. 824

Znaczenie komunikacji z pracownikami
str. 825

Co powinno być przedmiotem komunikacji?
str. 825

Podejścia do komunikacji
str. 825

Metody komunikacji
str. 826

Strategia komunikowania się z pracownikami
str. 828

Komunikowanie się - podsumowanie
str. 828

Pytania
str. 829

CZĘŚĆ XI BEZPIECZEŃSTWO, HIGIENA I DOBROSTAN PRACOWNIKA
str. 831

ROZDZIAŁ 58 BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY
str. 833

Podstawowe pojęcia i terminy
str. 833

Cele edukacyjne
str. 833

Wprowadzenie
str. 834

Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
str. 834

Strategie polityki dotyczącej bezpieczeństwa i higieny pracy
str. 835

Ogólna informacja o polityce firmy
str. 835

Organizacja pracy przedsiębiorstwa
str. 836

Ocena ryzyka
str. 836

Audyty dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy
str. 838

Kontrole dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy
str. 840

Zapobieganie wypadkom
str. 841

Programy ochrony zdrowia w pracy
str. 841

Pomiar funkcjonowania przedsiębiorstwa w kontekście bezpieczeństwa i higieny pracy
str. 842

Sygnalizowanie potrzeby udoskonalenia praktyk dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy
str. 843

Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy
str. 844

Organizowanie strategii i działań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy
str. 844

Bezpieczeństwo i higiena pracy - podsumowanie
str. 845

Pytania
str. 847

ROZDZIAŁ 59 DOBROSTAN PRACOWNIKA
str. 848

Podstawowe pojęcia i terminy
str. 848

Cele edukacyjne
str. 848

Wprowadzenie
str. 848

Poprawa środowiska pracy
str. 849

Świadczenia dla osób prywatnych
str. 854

Zbiorowe świadczenia dla pracowników
str. 855

Dobrostan pracownika - podsumowanie
str. 855

Pytania
str. 857

CZĘŚĆ XII POLITYKA, PROCEDURY I SYSTEMY ZZL
str. 859

ROZDZIAŁ 60 POLITYKA KADROWA
str. 861

Cele edukacyjne
str. 861

Wprowadzenie
str. 861

Dlaczego firma powinna prowadzić politykę kadrową?
str. 861

Ogólny kształt polityki kadrowej
str. 862

Strategie polityki kadrowej
str. 863

Formułowanie strategii polityki kadrowej
str. 870

Wdrażanie strategii polityki kadrowej
str. 871

Strategie polityki kadrowej - podsumowanie
str. 871

Pytania
str. 872

ROZDZIAŁ 61 PROCEDURY KADROWE
str. 873

Cele edukacyjne
str. 873

Czym są procedury kadrowe?
str. 873

Procedura dotycząca wydajności
str. 874

Procedura dyscyplinarna
str. 875

Procedura rozpatrywania skarg
str. 877

Procedura dotycząca redukcji etatów
str. 878

Pytania
str. 881

ROZDZIAŁ 62 KADROWE SYSTEMY INFORMACYJNE
str. 882

Podstawowe pojęcia i terminy
str. 882

Cele edukacyjne
str. 882

Wprowadzenie
str. 882

Przyczyny wprowadzania systemu HRIS
str. 883

Funkcje systemu HRIS
str. 883

Cechy systemu HRIS
str. 884

Wprowadzanie systemu HRIS
str. 886

Kadrowe systemy informacyjne - podsumowanie
str. 886

Pytania
str. 888

ZAŁĄCZNIKI
str. 889

ZAŁĄCZNIK A PRZYKŁADOWA ANKIETA BADAJĄCA ZAANGAŻOWANIE PRACOWNIKÓW W PRACĘ I POCZUCIE PRZYNALEŻNOŚCI DO ORGANIZACJI
str. 891

ZAŁĄCZNIK B PRZYKŁADOWA ANKIETA BADAJĄCA ZARZĄDZANIE EFEKTYWNOŚCIĄ
str. 893

ZAŁĄCZNIK C PRZYKŁADOWA ANKIETA DOTYCZĄCA WYNAGRODZENIA
str. 894

ZAŁĄCZNIK D DZIAŁANIA I METODY KSZTAŁCENIA I ROZWOJU
str. 896

SPIS ILUSTRACJI
str. 905

SPIS TABEL
str. 907

INDEKS NAZWISK
str. 909

INDEKS RZECZOWY
str. 915


926 stron, A4, oprawa twarda

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone NARRIDA POLSKA Sp. z o.o. 2000-2014