www.narrida.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   1 egz. / 42.90 40,76   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:
wydawnictwa polskie
podział tematyczny
 
wydawnictwa anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:
Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:
sposoby płatności i dostawy
kontakt
Cookies na stronie
 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
(22) 216 80 45

LEGISLACJA ADMINISTRACYJNA


GRZONKA L.

wydawnictwo: C.H.BECK , rok wydania 2011, wydanie I

cena netto: 42.90 Twoja cena  40,76 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

cena netto + 5% vat.


Opracowanie "Legislacja administracyjna. Zarys zagadnień podstawowych" ma charakter podręcznika akademickiego i obejmuje podstawowe informacje z zakresu legislacji administracyjnej.

Stanowi pierwsze kompleksowe ujęcie tej problematyki z punktu widzenia nauki legislacji. Jego celem jest przybliżenie najważniejszych kwestii związanych z tworzeniem prawa przez organy administracji publicznej.

Praca obejmuje wszystkie najważniejsze zagadnienia z zakresu legislacji administracyjnej. Poza podstawowym celem, jakim było stworzenie pierwszego kompleksowego podręcznika z tej tematyki, na uwagę zasługuje również szeroka baza bibliograficzna, pozwalająca na poszerzenie przez Czytelników wiedzy o tworzeniu prawa. Opracowanie składa się z dziewięciu rozdziałów prezentujących zarówno kwestie teoretyczne, jak i praktyczne.

Książka może stanowić również uzupełnienie wiedzy dla wszystkich osób zaangażowanych w proces powstawania prawa administracji - kadry kierowniczej, radców prawnych, legislatorów i urzędników.


Dr Lesław Grzonka - Kierownik Zakładu Prawa Akademii Obrony Narodowej, wykładowca przedmiotów z zakresu administracji i prawa pracy, autor kilkunastu opracowań naukowych, praktyk z zakresu tworzenia i stosowania prawa w administracji, trener szkoleń profesjonalnych dla kadry urzędniczej.


Spis treści:

Wykaz skrótów IX
Wykaz źródeł XI
Przedmowa XIX
Wprowadzenie XXIII

Rozdział I. Zagadnienia ogólne 1
§ 1. Legislacja administracyjna – pojęcie i zakres 1
§ 2. Legislacja administracyjna jako przedmiot dydaktyczny 8
§ 3. Zawody związane z tworzeniem prawa 9

Rozdział II. Podstawowe poglądy na tworzenie prawa 15
§ 1. Model racjonalnego tworzenia prawa 15
§ 2. Zasady tworzenia prawa 18
I. Zasada konstytucyjności (praworządności, kompetencyjności) 19
II. Zasada zgodności z prawem międzynarodowym  20
III. Zasada stabilności i kontynuacji 21
IV. Zasada realności 21
V. Zasada uzasadnienia 22
VI. Zasada nierepresyjności 23
VII. Zasada odpowiedniego czasu na dyskusję (zasada niedziałania w pośpiechu) 23
VIII. Zasada skuteczności
IX. Zasada unikania sprzeczności z normami moralnymi, społecznymi lub religijnymi 25
X. Zasada minimalnej ingerencji 26
XI. Zasada społecznych konsultacji 26
XII. Zasada jawności 28
XIII. Zasada komunikatywności 29
XIV. Zasada adekwatności środków do celu 29
XV. Zasada cyklicznej analizy efektów działania prawa 29

Rozdział III. Założenia koncepcji polityki prawa 31
§ 1. Polityka prawa 31
§ 2. Prawo jako technika społeczna 35
§ 3. Prawo jako rozmowa 37
§ 4. Skuteczność prawa 38

Rozdział IV. Stanowienie prawa a inne formy działalności prawotwórczej 41
§ 1. Współczesna normatywna koncepcja źródeł prawa 41
§ 2. System źródeł prawa stanowionego 47
§ 3. Prawo stanowione a inne źródła prawa 52

Rozdział V. Działalność legislacyjna 57
§ 1. Procedury stanowienia prawa w administracji (etapy stanowienia prawa) 57
I. Administracja rządowa 57
II. Administracja samorządowa 63
§ 2. Czynniki wpływające na treść prawa (materialne źródła prawa) lobbing, komisje 66
I. Podmiot czynny 70
II. Podmiot bierny 71
III. Komunikacja 71
IV. Zamiar 71
V. Cel 72
VI. Podsumowanie 72

Rozdział VI. Zakres regulacji normatywnej 75
§ 1. Zasada praworządności 75
§ 2. „Materia konstytucyjna”, „materia ustawowa” i ich implikacje dla tworzenia prawa w ramach legislacji administracyjnej 78

Rozdział VII. Uwarunkowania i ograniczenia działalności legislacyjnej w demokratycznym państwie prawnym 81
§ 1. Uwarunkowania wynikające z prawa jako systemu – spójność pionowa i pozioma, zupełność, luki w prawie, luz decyzyjny, racjonalny prawodawca 81
§ 2. Zasady prawa 83
I. Zasada praworządności 85
II. Zasada demokratyzmu 85
III. Zasada subsydiarności (pomocniczości) 85
IV. Zasada jawności działania administracji 86
V. Zasada równości 86
VI. Zasada proporcjonalności 87
VII. Podsumowanie 87
§ 3. Normy programowe 87

Rozdział VIII. Zasady działalności legislacyjnej w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego 91
§ 1. Proces prawotwórczy 91
§ 2. Delegacja ustawowa 91
§ 3. Prawo miejscowe 93
§ 4. Zasada prawidłowej legislacji 94
I. Zasada niedziałania prawa wstecz 95
II. Zasada ochrony praw nabytych 97
III. Zasada pacta sunt servanda 100
IV. Zasada ochrony interesów w toku 101
V. Zasada stosowania przepisów przejściowych 102
VI. Zasada odpowiedniego vacatio legis 103
VII. Zasada niezmieniania prawa podatkowego w trakcie roku podatkowego 104
VIII. Zasada określoności przepisów prawa 105

Rozdział IX. Zasady techniki prawodawczej 107
§ 1. Pojęcie techniki prawodawczej 107
§ 2. Ogólne zasady techniki prawodawczej 108
§ 3. Szczegółowe zasady techniki prawodawczej 111

Rozdział X. Uwagi końcowe 117
Aneks. Zasady techniki prawodawczej 119
Indeks rzeczowy 157


186 stron, A5, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone NARRIDA POLSKA Sp. z o.o. 2000-2014