www.narrida.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:
wydawnictwa polskie
podział tematyczny
 
wydawnictwa anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:
Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:
sposoby płatności i dostawy
kontakt
Cookies na stronie
 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
(22) 216 80 45

POSTĘPOWANIE DYSCYPLINARNE W SŁUŻBACH MUNDUROWYCH


MAJ S.

wydawnictwo: LEXISNEXIS , rok wydania 2008, wydanie I

cena netto: 90.00 Twoja cena  85,50 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Postępowanie dyscyplinarne w służbach mundurowych jest pierwszą na rynku książką dla funkcjonariuszy służb mundurowych w zakresie postępowania dyscyplinarnego.

Pomysł porównania różnych procedur w jednej publikacji jest nowatorski, dzięki czemu możliwe jest wyciągnięcie wniosków na przyszłość w kwestii wypracowania wspólnego modelu odpowiedzialności dyscyplinarnej, który czerpałby najlepsze rozwiązania z każdej z nich.

Książka adresowana jest przede wszystkim do funkcjonariuszy służb, w tym rzeczników i przełożonych dyscyplinarnych oraz członków sądów dyscyplinarnych, przedstawicieli związków zawodowych działających w służbach, sędziów sądów administracyjnych i ich asystentów, urzędników, adwokatów, radców prawnych.

Istotnym walorem książki jest napisanie jej przez praktyka, po egzaminie sędziowskim, wyznaczonego na rzecznika dyscyplinarnego, a jednocześnie badającego zasadność orzeczeń w komisjach powoływanych przez wyższego przełożonego dyscyplinarnego.


Sebastian Maj – absolwent Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie i Uniwersytetu Wrocławskiego, magister prawa, w 2007 roku ukończył aplikację sądową i złożył egzamin sędziowski. Obecnie jest policjantem i pełni funkcję Naczelnika Wydziału Postępowań Administracyjnych w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Opolu.


Spis treści:

Wykaz skrótów
Wstęp


Część pierwsza. Postępowanie dyscyplinarne


Rozdział I. Postępowanie dyscyplinarne w Policji
Rozdział II. Postępowanie dyscyplinarne w Państwowej Straży Pożarnej Rozdział III. Postępowania dyscyplinarne w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego i Służbie Wywiadu Wojskowego
Rozdział IV. Postępowanie dyscyplinarne w Służbie Więziennej
Rozdział V. Postępowania dyscyplinarne w Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego i Agencji Wywiadu
Rozdział VI. Postępowanie dyscyplinarne w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym
Rozdział VII. Postępowanie dyscyplinarne w Służbie Celnej
Rozdział VIII. Postępowanie dyscyplinarne w Straży Granicznej
Rozdział IX. Postępowanie dyscyplinarne w Biurze Ochrony Rządu
Rozdział X. Uwagi de lege ferenda


Część druga. Druki proceduralne


Rozdział XI Wybrane druki proceduralne
Wzór 1. Notatka służbowa z rozmowy dyscyplinującej
Wzór 2. Notatka urzędowa w sprawie ustalenia adresu miejsca zamieszkania
Wzór 3. Notatka urzędowa w sprawie ustalenia terminu doręczenia i prawomocności orzeczenia
Wzór 4. Notatka urzędowa w sprawie doręczenia
Wzór 5. Pismo przełożonego dyscyplinarnego do innego kierownika jednostki organizacyjnej Policji
Wzór 6. Zawiadomienie o wysłuchaniu obwinionego
Wzór 7. Protokół z przesłuchania obwinionego
Wzór 8. Protokół z przesłuchania świadka
Wzór 9. Postanowienie o dopuszczeniu dowodów
Wzór 10. Postanowienie o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w postanowieniu o dopuszczeniu dowodów
Wzór 11. Postanowienie o odmowie wyłączenia rzecznika dyscyplinarnego
Wzór 12. Notatka urzędowa w sprawie doręczenia pism i postanowień
Wzór 13. Notatka urzędowa w sprawie wezwań
Wzór 14. Protokół zapoznania obwinionego z aktami postępowania dyscyplinarnego
Wzór 15. Postanowienie rzecznika dyscyplinarnego o zakończeniu czynności dowodowych
Wzór 16. Sprawozdanie z postępowania dyscyplinarnego
Wzór 17. Protokół z wysłuchania obwinionego.
Wzór 18. Karta zapoznania z materiałami postępowania dyscyplinarnego
Wzór 19. Orzeczenie pierwszoinstancyjne
Wzór 20. Postanowienie o odmowie przywrócenia terminu
Wzór 21. Sprawozdanie komisji do zbadania zaskarżonego orzeczenia
Wzór 22. Postanowienie o zawieszeniu postępowania
Wzór 23. Pouczenie z uwzględnieniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego


Literatura


458 stron, format A5, miękka oprawa

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone NARRIDA POLSKA Sp. z o.o. 2000-2014