www.narrida.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:
wydawnictwa polskie
podział tematyczny
 
wydawnictwa anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:
Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:
sposoby płatności i dostawy
kontakt
Cookies na stronie
 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
(22) 216 80 45

ADMINISTRACJA PORZĄDKU I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO. ZAGADNIENIA PRAWN


MISIUK A.

wydawnictwo: WAIP , rok wydania 2011, wydanie II

cena netto: 45.00 Twoja cena  42,75 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Podręcznik adresowany do studentów studiów administracyjnych i prawniczych, zwłaszcza specjalności służby porządku publicznego oraz studentów nowego kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne.

Wykorzystany może być również w dydaktyce akademickiej na kierunkach kształcenia z zakresu zarządzania, bezpieczeństwa narodowego, politologii, stosunków międzynarodowych i innych. Stanowić może pomoc dydaktyczną w realizacji doskonalenia zawodowego kadr administracji rządowej, samorządowej oraz funkcjonariuszy publicznych.

Książka ukazała się w serii "Bezpieczeństwo wewnętrzne. Podręcznik akademicki".Spis treści:

Wstęp


Rozdział 1
Charakterystyka podstawowych pojęć


Rozdział 2
Geneza administracji porządku i bezpieczeństwa publicznego w Polsce. Ogólna charakterystyka dziejów instytucji policyjnych na ziemiach polskich od X w. do końca XX w.


Rozdział 3
Systemy policyjne w wybranych krajach europejskich i w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej 


Rozdział 4
Organy państwowe o charakterze ogólnym
4.1. Prezydent RP
4.2. Rada Ministrów
4.3. Minister spraw wewnętrznych i administracji
4.4. Terenowe organy administracji rządowej
4.5. Organy samorządu terytorialnego
4.5.1. Zakres działania i zadania jednostek samorządu terytorialnego
4.5.2. Wpływ jednostek samorządu terytorialnego na działalność Policji
4.5.3. Zasady tworzenia i funkcjonowanie rewirów dzielnicowych i posterunków Policji
4.5.4. Finansowanie Policji przez jednostki samorządu terytorialnego 
4.5.5. Współpraca Policji, jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych w kształtowaniu lokalnej polityki bezpieczeństwa
4.5.6. Starosta jako zwierzchnik powiatowych służb, inspekcji i straży
4.5.7. Przepisy porządkowe stanowione przez organy gmin i powiatów 


Rozdział 5
Wyspecjalizowane organy państwowe podległe MSWiA
5.1. Policja
5.2. Straż Graniczna
5.3. Biuro Ochrony Rządu
5.4. Państwowa Straż Pożarna

 
Rozdział 6
Wyspecjalizowane organy państwowe podległe prezesowi Rady Ministrów
6.1. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
6.2. Centralne Biuro Antykorupcyjne
6.3. Agencja Wywiadu


Rozdział 7
Wyspecjalizowane organy państwowe podległe innym centralnym organom administracji rządowej
7.1. Służba Kontrwywiadu Wojskowego
7.2. Służba Wywiadu Wojskowego
7.3. Żandarmeria wojskowa
7.4. Służba celna
7.5. Inspekcja kontroli skarbowej
7.6. Służba Więzienna
7.7. Straż Ochrony Kolei
7.8. Straż Leśna
7.9. Państwowa Straż Rybacka
7.10. Państwowa Straż Łowiecka
7.11. Straż Parków
7.12. Służba Ochrony Zabytków
7.13. Inspekcja Transportu Drogowego


Rozdział8
Samorządowe formacje porządkowe - straże gminne


Rozdział 9
Organy kontroli i inspekcje
9.1. Inspekcja Ochrony Środowiska
9.2. Inspekcja Sanitarna
9.3. Inspekcja Handlowa
9.4. Inspekcja Farmaceutyczna
9.5. Państwowa Inspekcja Pracy
9.6. Inspekcja Weterynaryjna


Rozdział 10
Zarządzanie sprywatyzowaną częścią zadań z dziedziny bezpieczeństwa i porządku publicznego
10.1. Firmy ochrony osób i mienia
10.2. Firmy detektywistyczne 


Bibliografia
Akty prawne
Literatura przedmiotu


269 stron, B5, miękka oprawa

Osoby kupujące tę książkę wybierały także:
 

- USTAWA O POLICJI TWOJE PRAWO
FLISEK A. RED.

- BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE PAŃSTWA WYBRANE ZAGANIENIA
SULOWSKI S. (RED.) BRZEZIŃSKI M. (RED.)

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone NARRIDA POLSKA Sp. z o.o. 2000-2014