www.narrida.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:
wydawnictwa polskie
podział tematyczny
 
wydawnictwa anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:
Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:
sposoby płatności i dostawy
kontakt
Cookies na stronie
 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
(22) 216 80 45

JAK PISAĆ PRACĘ MAGISTERSKĄ


WĘGLIŃSKA M.

wydawnictwo: IMPULS , rok wydania 2007, wydanie I

cena netto: 21.70 Twoja cena  20,62 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Jak pisać pracę magisterską

Poradnik dla studentów

Książka składa się z trzech części. Pierwsza zawiera głównie wybrane definicje podstawowych pojęć, zwłaszcza metodologicznych. Będą one pomocne zarówno na etapie konceptualizacji i planowania badań empirycznych, jak i w trakcie redagowania pracy magisterskiej. Druga część ukazuje konstrukcję pracy jako całości. Część trzecia zawiera zestaw wyrażeń i zwrotów związanych z rozpoczęciem, zakończeniem różnych rozdziałów pracy, z prezentacją i analizą danych empirycznych.


Spis treści:

Wprowadzenie
Część pierwsza
1. Aparatura pojęciowa związana z metodologią
1.1. Temat pracy
1.2. Cel badań
1.3. Problem
1.4. Hipoteza
1.5. Zmienne i ich graficzne przedstawienie
1.6. Co oznacza słowo "wskaźnik"? Rodzaje wskaźników. Dobór i interpretacja wskaźników
1.7. Klasyfikacja metod badań
1.8. Pojęcie metody badań
1.9. Techniki badawcze
1.10. Narzędzie badawcze
1.11. Eksperyment pedagogiczny
1.12. Monografia pedagogiczna
1.13. Metoda indywidualnych przypadków
1.14. Metoda sondażu diagnostycznego
1.15. Co nazywamy obserwacją?
1.16. Wywiad
1.17. Ankieta
1.18. Określenie analizy dokumentów
1.19. Pojęcie testu osiągnięć szkolnych
1.20. Arkusz obserwacyjny
1.21. Kwestionariusz
1.22. Skala
1.23. Kategoryzacja
1.24. Korelacja
1.25. typ badań
1.26. Badania diagnostyczne
1.27. Grupy czynników
1.28. Etapy badań pedagogicznych


Część druga
2. Strona formalno-językowa pracy
2.1. Strona tytułowa
2.2. Struktura pracy
2.3. Wstęp (słow. wstępne, zagadnienia wstępne, wprowadzenia0
2.4. Układ rozdziału
2.5. Struktura części teoretycznej
2.6. Struktura rozdziału metodologicznego
2.7. Definicja pojęć
2.8. Zakończenie pracy
2.9. Tabela
2.10. Wykres i tabela
2.11. Przypisy
2.12. Bibliografia
2.13. Załączniki
2.14. Akapit
2.15. Wybór formy czasowników
2.16. Wyrazy spajające treść
2.17. Rejestr niektórych wyrażeń i zwrotów metatekstowych podkreślających porządek i logiczność wypowiedzi
2.18. Słownictwo wyrażające stosunek piszącego do własnej wypowiedzi, wyrazy oceniające
2.19. Zestaw zwrotów nawiązujących do wypowiedzi zarówno przedmówców, jak i własnych, wcześniejszych
2.20. Zwroty grzecznościowe
2.21. Przepisywanie na maszynie


Część trzecia
3. Zestaw wyrażeń i zwrotów pomocnych w redagowaniu pracy
3.1. Jak zatytułować rozdział teoretyczny?
3.2. Zestaw wyrażeń określających podstawy metodologiczne i organizację badań
3.3. Zwroty służące wprowadzeniu definicji
3.4. Zestaw określeń pomocnych w formułowaniu hipotez
3.5. Jak rozpocząć rozdział - przykłady
3.6. Typowe sformułowania dotyczące zapowiedzi wprowadzenia tabeli
3.7. Rejestr proponowanych sformułowań rozpoczynających analizę danych
3.8. Słownictwo stosowane przy analizie i interpretacji danych
3.9. Wprowadzenie cytatu
3.10. Sformułowania służące wprowadzaniu przykładów
3.11. Zestaw wyrażeń określających nasilenie
3.12. Przykłady wypowiedzi podsumowujących rozdział (podsumowanie rozdziału; wnioski; uwagi końcowe; wnioski ogólne; podsumowanie i wnioski)
3.13. Zestaw sformułowań rozpoczynających zakończenie pracy


Bibliografia (wybrane pozycje)


128 stron, B5, miękka oprawa

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone NARRIDA POLSKA Sp. z o.o. 2000-2014