www.narrida.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:
wydawnictwa polskie
podział tematyczny
 
wydawnictwa anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:
Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:
sposoby płatności i dostawy
kontakt
Cookies na stronie
 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
(22) 216 80 45

WPŁYW AKTYWNOŚCI FINANSOWEJ UNII EUROPEJSKIEJ NA POŁOŻENIE SPOŁECZNE


TALEWICZ-KWIATKOWSKA J. / ROMÓW W POLSCE

wydawnictwo: WYD UJ , rok wydania 2013, wydanie I

cena netto: 43.89 Twoja cena  41,70 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Wpływ aktywności finansowej Unii Europejskiej na położenie społeczne Romów w Polsce


Sięgając do przeszłości, Joanna Talewicz-Kwiatkowska stara się ułatwić czytelnikowi zrozumienie specyfiki kulturowej, a zarazem wielości problemów, z jakimi boryka się zbiorowość romska w dążeniu do ukształtowania ponadlokalnej wspólnoty – społeczności o charakterze narodowym.

Autorka omawia politykę państwową, regulacje prawne i programy mające na celu poprawienie sytuacji tej społeczności; analizuje także ich rezultaty.

Pokazuje, jak wielkim utrudnieniem w podejmowaniu skutecznych działań przez unijne i polskie instytucje jest niedostatek wiedzy członków społeczności romskiej na temat rysujących się przed nią możliwości i przysługujących jej praw.

Ten stan rzeczy jest konsekwencją nie tylko poziomu edukacji, lecz także działalności niektórych liderów ograniczających dostęp do takiej wiedzy. Joanna Talewicz-Kwiatkowska identyfikuje się z badaną przez siebie społecznością romską, wyszła z niej, a zarazem do niej należy. Z jednej strony, będąc wewnątrz, miała możliwość uzyskania pełniejszej wiedzy, nieograniczanej postrzeganiem jej jako osoby obcej. Z drugiej jednak strony utrudniało jej to zapewne obiektywne ujęcie rozmaitych kwestii z przeszłości, ale też czasów współczesnych. Ta dwoistość sytuacji wyostrzała także problemy etyczne – lojalność wobec grupy skłaniała do unikania poruszania pewnych spraw, rzetelność badawcza wymagała mówienia i przedstawiania uzyskanej wiedzy bez jej cenzurowania. Joanna Talewicz-Kwiatkowska doskonale poradziła sobie z tym dylematem; dzięki temu powstała bardzo wartościowa praca, unikatowa w polskiej literaturze dotyczącej Romów.

Prof. dr hab. Lech Mróz


Wstęp

Rozdział I. Wyjaśnienie najważniejszych pojęć

Mniejszość
Grupa etniczna
Zmiana kulturowa w procesie asymilacji
Asymilacja
Marginalizacja, wykluczenie społeczne

Rozdział II. Metodologia i technika badań empirycznych

Rozdział III. Historia Romów w Europie ze szczególnym uwzględnieniem Polski

Pochodzenie Romów
Dowody językowe
Geneza Romów
Cyganie w Europie
Migracje i czas prześladowań
Cyganie w Polsce
Zagłada
Cyganie w Europie Zachodniej i krajach bloku komunistycznego, ze szczególnym uwzględnieniem Polski

Rozdział IV. Romowie w Polsce w latach 1989-2004. Polityka państwa i status społeczno-ekonomiczny

Polityka wobec mniejszości w Polsce po 1989 roku
Zmiany w polityce państwa wobec mniejszości - instytucjonalne zmiany w rządzie
Instytucje rządowe zajmujące się problematyką mniejszości
Regulacje dotyczące mniejszości w ujęciu konstytucyjnym
Ochrona mniejszości narodowych i etnicznych w umowach bilateralnych i międzynarodowych wiążących Polskę
Możliwości organizowania się i działalności politycznej środowisk mniejszościowych
Szkolnictwo mniejszościowe
Romowie w wolnej Polsce
Sytuacja społeczno-ekonomiczna
Podziały wewnętrzne i liczebność
Zróżnicowanie kulturowe Romów Polsce
Działania państwa polskiego wobec Romów po roku 1989 - Pilotażowy program rządowy na rzecz społeczności romskiej w województwie małopolskim
Okoliczności powstania programu
Powstanie programu
Edukacja
Przeciwdziałanie bezrobociu
Zdrowie
Sytuacja bytowa
Bezpieczeństwo
Kultura
Wiedza na temat społeczności romskiej
Podsumowanie realizacji Pilotażowego programu rządowego na rzecz społeczności romskiej w województwie małopolskim
Fundusze przedakcesyjne a Romowie

Rozdział V. Romowie w Unii Europejskiej

Status i liczebność
Podziały wewnętrzne
Zróżnicowanie w sferze języka i religii
Sytuacja społeczno-ekonomiczna
Ochrona praw mniejszości w ustawodawstwie Unii Europejskiej
Działania Unii Europejskiej bezpośrednio odnoszące się do Romów
Rezolucje Parlamentu Europejskiego
Europejskie spotkania (szczyty) w sprawie Romów
Platforma Europejska na rzecz integracji Romów
EURoma - Europejska sieć na rzecz włączenia społecznego Romów
Programy Unii Europejskiej

Rozdział VI. Romowie po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej

Ochrona prawna - Ustawa o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym
Komisja Wspólna Rządu Mniejszości Narodowych i Etnicznych
Zespół do spraw Romskich
Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce
Założenia i cele Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce
Rezultaty realizacji Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce w świetle dostępnych dokumentów
Możliwość korzystania z funduszy Unii Europejskiej

Rozdział VII. Wykorzystanie funduszy unijnych na rzecz Romów w Polsce

Programy realizowane w latach 2004-2006
Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL
Zasady Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL
Udział Romów w realizowanych projektach
Rezultaty omawianych projektów w świetle dostępnych dokumentów
Opinie o programie Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL po jego zakończeniu
Programy wspólnotowe
Programy realizowane w latach 2007-2010
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Projekty na rzecz społeczności romskiej (tak zwany komponent romski)
Programy realizowane w latach 2008-2010
Programy wspólnotowe
Projekty związane ze społecznością romską

Rozdział VIII. Wpływ programów unijnych na położenie społeczne Romów w Polsce na przykładzie województwa małopolskiego

Aktualna sytuacja Romów w Polsce w świetle danych pochodzących z badań empirycznych
Edukacja
Przedstawiciele instytucji centralnych
Przedstawiciele organizacji/instytucji romskich i nieromskich
Przedstawiciele społeczności romskiej
Rynek pracy
Przedstawiciele instytucji centralnych
Przedstawiciele organizacji/instytucji romskich i nieromskich
Przedstawiciele społeczności romskiej
Sytuacja socjalna
Przedstawiciele instytucji centralnych
Przedstawiciele organizacji/instytucji romskich i nieromskich
Przedstawiciele społeczności romskiej
Kultura
Przedstawiciele instytucji centralnych
Przedstawiciele organizacji/instytucji romskich i nieromskich
Przedstawiciele społeczności romskiej
Podsumowanie i wnioski
Propozycje na przyszłość

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel


258 stron, Format: 16.5x23.5cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone NARRIDA POLSKA Sp. z o.o. 2000-2014