www.narrida.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:
wydawnictwa polskie
podział tematyczny
 
wydawnictwa anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:
Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:
sposoby płatności i dostawy
kontakt
Cookies na stronie
 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
(22) 216 80 45

WOLNOŚĆ SŁOWA W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH


ROMANOWSKI M.

wydawnictwo: ŁOŚGRAF , rok wydania 2003, wydanie I

cena netto: 30.50 Twoja cena  28,98 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Spis treści

Słowo wstępne
Wstęp

Rozdział I HISTORIA REGULACJI RADIOFONII I TELEWIZJI W POLSCE

1.1. Konstytucje okresu międzywojennego - konstytucyjne tło wolności prasy

1.2. Początki regulacji radiofonii - Polskie Radio jako spółka akcyjna w 1926 roku

1.3. Konstytucyjne tło działalności radiowo-telewizyjnej w okresie po II wojnie światowej. Konstytucja z 1952 roku

1.4. Marksistowsko-leninowska teoria komunikowania masowego

1.5. Radiofonia i telewizja polska po 1944 roku: okres ścisłego nadzoru administracyjnego i politycznego nad monopolistycznym radiem i telewizją państwową w Polsce

1.6. Od Centralnego Urzędu Radiofonii do Komitetu do Spraw Radiofonii (1949-1960)

1.7. Komitet do Spraw Radia i Telewizji

1.8. Sytuacja radiofonii i telewizji w Polsce po Sierpniu 1980 roku

1.9. Wolność prasy (radia i telewizji) w nowej rzeczywistości społeczno-politycznej po 1989 roku

1.10. Sytuacja radiofonii i telewizji w okresie transformacji 1989-1992

1.11. Prace nad ustawą o radiofonii i telewizji

1.12. Obowiązywanie ustawy o radiofonii i telewizji w latach 1992--2001. Zmiany w ustawie

Rozdział II ZOBOWIĄZANIA MIĘDZYNARODOWE RP KSZTAŁTUJĄCE TREŚĆ WOLNOŚCI PRZEKAZYWANIA POGLĄDÓW POPRZEZ MEDIA AUDIOWIZUALNE

2.1. Wstęp

2.2. Status prawny źródeł międzynarodowego prawa mediów audiowizualnych w wewnętrznym porządku prawnym

2.3. Źródła międzynarodowego prawa mediów audiowizualnych

2.4. Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności jako fundamentalny standard europejski

2.5. Art.10 Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności wraz z orzecznictwem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka jako podstawowy standard europejski

2.6. Radiofonia i telewizja na tle art.10 Europejskiej Konwencji - w orzecznictwie organów europejskich

2.7. Zagadnienie licencjonowania przedsiębiorstw radiowych, telewizyjnych i kinematograficznych

2.8. Artykuł 19 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych jako podstawowy standard uniwersalny

2.9. Zagadnienie relacji pomiędzy art. 19 MPPOiP a art. 10 EKP-CiPW

2.10. Europejska Konwencja o Telewizji Ponadgranicznej

2.11. Europejskie standardy niewiążące - zalecane zawarte w rezolucjach i rekomendacjach wpływające na sposób wykonywania działalności audiowizualnej

2.12. Tradycja wspólnotowej regulacji radiofonii i telewizji

Rozdział III KONSTYTUCYJNY MODEL WOLNOŚCI RADIOFONII I TELEWIZJI

3.1. Wstęp

3.2. Prawo obywateli do informacji - zakres pojęcia

3.3. Interes publiczny w radiofonii i telewizji

Rozdział IV KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI

4.1. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji jako strażnik wolności słowa, prawa do informacji oraz interesu publicznego w radiofonii i telewizji

4.2. Wpływ orzecznictwa NSA na działalność KRRIT

Rozdział V NADAWCA PUBLICZNY

5.1. Charakterystyka nadawcy publicznego poprzez jego zadania - misja nadawcy publicznego

5.2. Obowiązki nadawcy publicznego w zakresie prezentacji poglądów władz i partii politycznych

5.3. Inne obowiązki programowe nadawcy publicznego

Rozdział VI NADAWCA KOMERCYJNY (NIEPUBLICZNY)

6.1. Charakterystyka nadawcy komercyjnego (niepublicznego) poprzez jego cel

6.2. Koncesja jako regulator działalności nadawcy komercyjnego

6.5. Nadawca społeczny

Zakończenie

Bibliografia

Indeks osób

Album: Wspomnienie o autorze i jego rodzinie

245 stron, miękka oprawa

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone NARRIDA POLSKA Sp. z o.o. 2000-2014