www.narrida.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:
wydawnictwa polskie
podział tematyczny
 
wydawnictwa anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:
Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:
sposoby płatności i dostawy
kontakt
Cookies na stronie
 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
(22) 216 80 45

KSZTAŁTOWANIE FORMY RZĄDÓW U PROGU NIEPODLEGŁEJ POLSKI 1917-1926


KULIG A.

wydawnictwo: ELIPSA , rok wydania 2013, wydanie I

cena netto: 47.90 Twoja cena  45,51 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Kształtowanie formy rządów u progu niepodległej Polski (1917-1926)


Wstęp

Rozdział I. Pojęcie i warunki kształtowania się formy rządu

Rozdział II. Geneza i cechy szczególne zasadniczych form rządu
1. Uwagi wprowadzające
2. Geneza i ewolucja parlamentarnej formy rządu
2.1. Geneza parlamentaryzmu brytyjskiego
2.2. Wielka Brytania na drodze do parlamentarnej formy rządu
2.3. Problem recepcji parlamentarnej formy rządu w systemach ustrojowych wybranych europejskich państw kontynentalnych
3. Parlamentarna forma rządu w Republice Francuskiej
4. Niemcy po I wojnie światowej: w poszukiwaniu adekwatnej formy rządu
4.1. Niemieckie poszukiwania ustrojowe w latach 1918–1919
4.2. Weimarski model formy rządów – założenia doktrynalne a praktyka ustrojowa
5. Prezydencka (prezydencjalna) forma rządów jako alternatywa ustrojowa systemu parlamentarnego (założenia doktrynalne i praktyka konstytucyjna USA do II wojny światowej)
6. System rządów zgromadzenia
6.1. Założenia polityczno-doktrynalne i ich uwarunkowania adaptacyjne.
6.2. Szwajcarski model „rządów zgromadzenia” (między specyfiką szwajcarską a szansami recepcji elementów modelu)

Rozdział III. Kształtowanie się formy rządów do wejścia w życie Konstytucji marcowej
1. Pierwsze wysiłki ustrojowe w przeddzień niepodległości
2. Forma rządów przed wejściem w życie Małej Konstytucji z 1919 r .
3. Forma rządów w Małej Konstytucji z 20 lutego 1919 r .

Rozdział IV. Forma rządów w projektach konstytucyjnych zgłoszonych Sejmowi Ustawodawczemu. Początek prac konstytucyjnych
1. Okoliczności towarzyszące pracom nad formą rządów
2. Debata konstytucyjna
3. Wokół zasad ustrojowych
4. Projekt prof. J. Buzka
5. Projekt Ankiety
6. Deklaracja konstytucyjna rządu I. Paderewskiego oraz projekt Polskiego Stronnictwa Ludowego „Wyzwolenie” – Podstawa Ładu Rzeczypospolitej Polskiej
7. Projekt Związku Polskich Posłów Socjalistycznych
8. Projekt Związku Ludowo-Narodowego
9. Przyspieszenie prac konstytucyjnych. Projekt rządu I. Paderewskiego i autopoprawka rządu L. Skulskiego

Rozdział V. Dyskusja o formie rządów w debacie parlamentarnej Sejmu Ustawodawczego
1. Sprawozdanie Komisji Konstytucyjnej Sejmu Ustawodawczego
2. Dyskusja o formie rządów w trakcie II i III czytania projektu Konstytucji marcowej
3. Podsumowanie

Rozdział VI. Forma rządów w Konstytucji marcowej w ocenie doktryny prawa do 1926 r.

Bibliografia


364 stron, B5, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone NARRIDA POLSKA Sp. z o.o. 2000-2014