www.narrida.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:
wydawnictwa polskie
podział tematyczny
 
wydawnictwa anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:
Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:
sposoby płatności i dostawy
kontakt
Cookies na stronie
 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
(22) 216 80 45

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W SYSTEMIE OBSŁUGI CELNO-PODATKOWEJ


CZYŻOWSKI W. JAŃCZYK Z. MAKOWSKI R.

wydawnictwo: ALMAMER , rok wydania 2005, wydanie I

cena netto: 35.00 Twoja cena  33,25 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

W podręczniku omówiono mało jeszcze znaną, wręcz unikatową - lecz bardzo istotną - problematykę związaną z niektórymi elementami systemu obsługi celno-podatkowej handlu zagranicznego, a zwłaszcza ocenianiem, weryfikowaniem i zarządzaniem ryzykiem związanym z zastosowaniem poszczególnych procedur celnych. Przedstawiono także niektóre praktyczne metody sprawdzania wiarygodności partnera handlowego oraz funkcjonowanie dozoru i kontroli obrotu towarowego stosowane przez pracodawców i uprawnione służby publiczne.

Znajomość tej problematyki jest pomocna nie tylko funkcjonariuszom publicznym bezpośrednio uczestniczqcym w wykonywaniu czynności kontrolnych, lecz także tym, którzy z racji pełnionej funkcji czy też przepisów prawa powinni zadbać o właściwe reprezentowanie interesów państwa i pracodawcy.

Solidne jej przestudiowanie umożliwi poznanie systemu zależności i tych uwarunkowań ekonomicznych, finansowych i prawnych, które w znaczący sposób wpływają na rzetelność rozliczeń podmiotów gospodarczych dokonujących obrotu towarowego. Brak znajomości tych uwarunkowań powoduje powstanie kłopotliwych sytuacji uwieńczonych zazwyczaj wszczęciem postępowania karnego i w końcowym efekcie - stratami finansowymi dla obu stron postępowania: przedsiębiorcy i skarbu państwa.


Spis treści

ZALECENIA DYDAKTYCZNE
WPROWADZENIE

1. RYZYKO JAKO ZJAWISKO EKONOMICZNE I POJĘCIA Z NIM ZWIĄZANE
1.1. Ryzyko, kapitał i zysk jako elementy składowe decyzji inwestycyjnych
1.2. Niepewność - główne źródło ryzyka
1.3. Różne oblicza ryzyka (zagrożeń)
1.4. Pomiar ryzyka
1.5. Premia za ryzyk
1.6. Ryzyko bankowe - kryteria podziału
1.7. Bankowe ryzyka rynkowe
1.8. Makroryzyko, ryzyko branżowe i indywidualne
1.9. Metody ograniczania ryzyka kredytowego

2. ISTOTA l PRZEDMIOT ANALIZY RYZYKA JAKO NARZĘDZIA WERYFIKACJI, DOZORU I KONTROLI
2.1. Przegląd opracowań
2.2. Przedmiot analizy ryzyka
2.3. Definicje
2.4. Profile ryzyka
2.5. Funkcjonowanie "wywiadu" celnego

3. DOŚWIADCZENIA SŁUŻB CELNYCH l PODATKOWYCH
3.1. Doświadczenia francuskich służb celnych
3.2. Holenderski system prewencji bankowej
3.3. Zalecenia praktyczne

4. ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W SYSTEMIE OBSŁUGI CELNO-PODATKOWEJ
4.1. Funkcjonowanie systemu obsługi celno-podatkowej
4.2. Cele i zakres stosowania analizy ryzyka
4.3. Strefy ryzyka
4.4. Oszacowanie i wskaźniki ryzyka (zagrożeń) 
4.5. Analiza SWOT i rada zarzqdzania ryzykiem

5. ZARZĄDZANIE RYZYKIEM A WALKA Z KORUPCJĄ
5.1. Podstawowe uwarunkowania
5.2. Przyczyny i przejawy korupcji w Służbie Celnej
5.3. Przedsięwzięcia prewencyjne
5.4. Korupcja w biznesie
5.5. Antykorupcyjna decyzja Szefa Służby Celnej

6. PROGRAM KOMPUTEROWY JAKO NARZĘDZIE ANALIZY RYZYKA
6.1. Prosto i skutecznie - czyli arkusz kalkulacyjny
6.2. Skutecznie i dla dużych - czyli bazy danych
6.3. Projektowanie bazy danych
6.4. Tworzenie baz danych
6.5. Importowanie i łączenie danych 
6.6. Projektowanie stron dostępu do danych różnych typów
6.7. Makra i moduły
6.8. Relacje w bazie danych Access
6.9. Hurtownie danych
6.10.Propozycja dla ambitnych: czyli jak skonstruować program - narzędzie analizy ryzyka?

ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA
SPIS RYSUNKÓW I TABEL
ZALECENIA DYDAKTYCZNE

194 strony, B5, miękka oprawa

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone NARRIDA POLSKA Sp. z o.o. 2000-2014