www.narrida.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:
wydawnictwa polskie
podział tematyczny
 
wydawnictwa anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:
Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:
sposoby płatności i dostawy
kontakt
Cookies na stronie
 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
(22) 216 80 45

STOSUNEK PRACY PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH


JABŁOŃSKI A.

wydawnictwo: MUNICYPIUM , rok wydania 2012, wydanie I

cena netto: 165.00 Twoja cena  156,75 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Stosunek pracy pracowników samorządowych


Dzięki książce będziesz mieć pewność:

   Jak definiowane są podmioty samorządowego stosunku pracy?

   Kto reprezentuje pracodawcę w JST?

   Jak zatrudnić pracownika samorządowego?

   Na jakich zasadach stosunek pracy ulega zawieszeniu lub ustaje?

   Jakie są obowiązki i uprawnienia pracownika?

   Kiedy pracownik odpowiada za naruszenie obowiązków?

   Jak obliczać czas pracy i płacić za godziny nadliczbowe? 

Autor daje przejrzyste rozwiązania problemów prawnych, opierając je na doświadczeniach z własnej praktyki sądowej i najnowszym orzecznictwie.


dr Andrzej Jabłoński – sędzia, adiunkt na Uniwersytecie Wrocławskim,  wykładowca Okręgowej Izby Radców Prawnych w Opolu, autor licznych publikacji z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.


Wykaz skrótów 
Wstęp

Rozdział I. PODMIOTY STOSUNKU PRACY
1.1. Uwagi wstępne
1.2. Pracodawca
1.3. Reprezentacja pracodawcy w sprawach z zakresu prawa pracy
1.4. Pracownik samorządowy
Orzecznictwo

Rozdział II. NAWIĄZANIE STOSUNKU PRACY
2.1. Podstawy zatrudnienia
2.2. Nawiązanie stosunku pracy na podstawie umowy o pracę
2.2.1. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze
2.2.1.1. Zasady naboru
2.2.1.2. Kryteria naboru
2.2.1.3. Wolne stanowisko urzędnicze
2.2.1.4. Procedura naboru
2.2.2. Zawarcie umowy o pracę
2.3. Nawiązanie stosunku pracy na podstawie wyboru
2.4. Nawiązanie stosunku pracy na podstawie powołania
Orzecznictwo

Rozdział III. ZMIANA I ZAWIESZENIE STOSUNKU PRACY
3.1. Zmiana pracodawcy
3.1.1. Przejście zakładu pracy na innego pracodawcę
3.1.2. Przeniesienie pracownika samorządowego do pracy w innej jednostce
Orzecznictwo
3.2. Zmiana treści stosunku pracy
Orzecznictwo
3.3. Zawieszenie stosunku pracy

Rozdział IV. OBOWIĄZKI PRACOWNIKA SAMORZĄDOWEGO
4.1. Uwagi wstępne
4.2. Katalog obowiązków pracownika samorządowego
4.3. Obowiązek wykonywania poleceń
4.4. Obowiązek podnoszenia umiejętności i kwalifi kacji zawodowych
4.5. Obowiązek poddania się ocenom okresowym
4.6. Obowiązek powstrzymania się od wykonywania dodatkowych zajęć
4.7. Obowiązek złożenia oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej
4.8. Obowiązek złożenia oświadczenia o stanie majątkowym
Orzecznictwo

Rozdział V. ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRACOWNIKA SAMORZĄDOWEGO ZA NARUSZENIE OBOWIĄZKÓW
5.1. Uwagi wstępne
5.2. Odpowiedzialność porządkowa
5.2.1. Kary porządkowe
5.2.2. Tryb nakładania i weryfi kacji kar porządkowych
5.3. Odpowiedzialność majątkowa pracowników samorządowych będących funkcjonariuszami publicznymi
5.3.1. Zakres podmiotowy odpowiedzialności
5.3.2. Przesłanki odpowiedzialności
5.3.3. Zakres odpowiedzialności odszkodowawczej
5.4. Odpowiedzialność materialna
Orzecznictwo

Rozdział VI. UPRAWNIENIA PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH
6.1. Uwagi wstępne
6.2. Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia
6.2.1. Zasady kształtowania wynagrodzenia
6.2.2. Wynagrodzenie zasadnicze
6.2.3. Dodatek specjalny
6.2.4. Dodatek funkcyjny
6.2.5. Premie i nagrody
6.2.6. Dodatek za wieloletnią pracę (stażowy)
6.2.7. Dodatkowe wynagrodzenie roczne
6.2.8. Nagroda jubileuszowa
6.2.9. Odprawa emerytalna i rentowa
6.2.10. Inne świadczenia
6.3. Urlopy pracownicze
Orzecznictwo

Rozdział VII. CZAS PRACY PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH
7.1. Uwagi wstępne
7.2. Pojęcie czasu pracy
7.3. Systemy czasu pracy
7.4. Praca w godzinach nadliczbowych
7.4.1. Pojęcie pracy w godzinach nadliczbowych
7.4.2. Dopuszczalność pracy w godzinach nadliczbowych
7.4.3. Zakazy pracy w godzinach nadliczbowych
7.4.4. Limity godzin nadliczbowych
7.4.5. Rekompensata za pracę w godzinach nadliczbowych
7.4.6. Praca w godzinach nadliczbowych osób zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych
Orzecznictwo

Rozdział VIII. USTANIE STOSUNKU PRACY
8.1. Uwagi wstępne
8.2. Ustanie umownego stosunku pracy
Orzecznictwo
8.3. Ustanie stosunku pracy z wyboru
Orzecznictwo
8.4. Ustanie stosunku pracy z powołania
Orzecznictwo
Podsumowanie

Wzory dokumentów

Wzór 1. Umowa o pracę
Wzór 2. Zarządzenie w sprawie powołania zastępcy wójta gminy/burmistrza/prezydenta miasta
Wzór 3. Akt powołania na stanowisko zastępcy wójta (burmistrza, prezydenta) gminy (miasta)
Wzór 4. Uchwała rady miasta w sprawie powołania skarbnika
Wzór 5. Zarządzenie burmistrza w sprawie wyznaczenia osoby wykonującej czynności z zakresu prawa pracy wobec burmistrza
Wzór 6. Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy
Wzór 7. Zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej
Wzór 8. Protokłó z naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Wzór 9. Porozumienie w sprawie przeniesienia pracownika samorządowego
Wzór 10. Porozumienie w sprawie przeniesienia pracownika samorządowego (na wniosek pracownika)
Wzór 11. Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia prezydenta miasta
Wzór12. Polecenie wykonania pracy w godzinach nadliczbowych
Wzór13. Rozwiązanie umowy o pracę
Wzór 14. Zarządzenie w sprawie odwołania zastępcy wójta/burmistrza/prezydenta miasta

Bibliografia


244 strony, B5, oprawa miękka + CD ROM

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone NARRIDA POLSKA Sp. z o.o. 2000-2014