www.narrida.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   1 egz. / 62.15 59,04   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:
wydawnictwa polskie
podział tematyczny
 
wydawnictwa anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:
Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:
sposoby płatności i dostawy
kontakt
Cookies na stronie
 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
(22) 216 80 45

LOGIKA DLA PRAWNIKÓW WYKŁADY ĆWICZENIA ZADANIA


GOŁBA F.

wydawnictwo: C.H.BECK , rok wydania 2012, wydanie I

cena netto: 62.15 Twoja cena  59,04 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Logika dla prawników

Wykłady. Ćwiczenia. Zadania.


Repetytoria C.H.Beck adresowane są do studentów prawa oraz aplikantów. Pomagają one w szybkim i skutecznym przygotowaniu się do egzaminów i kolokwiów.

Materiał poszczególnych pozycji, jego ujęcie oraz układ porządkują i sprawdzają wiedzę z danej dziedziny prawa.


Przedmowa XIII
Wykaz skrótów XV

Czesc A. Wprowadzenie


Rozdział I. Rys historyczny 1
1. Poczatki logiki jako nauki 1
2. Sredniowiecze 2
3. Czasy nowozytne i współczesne 4
Rozdział II. Podstawowe prawa myslenia 6
Rozdział III. Funktory 9
Rozdział IV. Logika i podział logiki 12
Rozdział V. Teorie prawdy 14
Rozdział VI. Jezyk 17
1. Definicja 17
2. Podział jezyków 17
3. Stopnie jezyka 18
4. Funkcje jezyka 18
5. Gramatyka transformatywno-generatywna Noama Chomsky’ego i jej wykorzystanie 19
Rozdział VII. Znaczenie logiki dla prawa i pracy prawnika 20
1. Zadania i odpowiedzi 20
2.
Czesc B. Wykłady

Rozdział I. Wieloznacznosc w jezyku 25
1. Informacje podstawowe 25
2. Rodzaje wieloznacznosci 25
I. Homonimia 25
II. Zjawisko nieostrosci 26
III. Supozycje 26
IV. Amfibolia 27
V. Bład figuratywnego myslenia 27
VI. Otwarta tekstowosc 27
3. Znaczenie wieloznacznosci w jezyku dla prawa i pracy prawnika 28
4. Zadania i odpowiedzi 28
Rozdział II. Logiczna teoria zdan 33
1. Informacje podstawowe 33
2. Zdanie w sensie gramatycznym i zdanie w sensie logicznym 33
3. Zdania analityczne, syntetyczne i kontradyktoryczne 35
4. Zdania proste i złozone 36
5. Znaczenie logicznej teorii zdan dla prawa i pracy prawnika 36
6. Zadania i odpowiedzi 37
Rozdział III. Kategorie syntaktyczne 44
1. Informacje podstawowe 44
2. Pojecie kategorii syntaktycznej 44
3. Rodzaje kategorii syntaktycznych 45
I. Kategoria nazw 46
II. Kategoria zdan 46
III. Kategoria funktorów 46
4. Kategorie syntaktyczne na przykładach 47
5. Reguły logicznej teorii składni 50
6. Znaczenie kategorii syntaktycznych dla prawa i pracy prawnika 52
7. Zadania i odpowiedzi 53
Rozdział IV. Logika erotetyczna 59
1. Informacje podstawowe 59
2. Logiczna analiza pytan 60
I. Podziały pytan 60
II. Załozenia pytania – twierdzenia stanowiace podstawe rozumowania
nadawcy komunikatu 61
III. Odróznienie pytan własciwie postawionych od pytan niewłasciwie postawionych
i pytan obarczonych błedem podwójnego pytania 61
3. Charakterystyka odpowiedzi 62
4. Sposób rozwiazywania zadan 63
5. Znaczenie logiki erotetycznej dla prawa i pracy prawnika 63
6. Zadania i odpowiedzi 65
Rozdział V. Logiczna teoria nazw 68
1. Informacje podstawowe 68
2. Supozycje nazwy 68
3. Tresc nazwy 69
4. Podziały nazw 69
5. Znaczenie logicznej teorii nazw dla prawa i pracy prawnika 71
6. Zadania i odpowiedzi 72
Rozdział VI. Stosunki zakresowe 76
1. Informacje podstawowe 76
2. Stosunek zakresowy miedzy nazwami 77
3. Rodzaje stosunków zakresowych 77
I. Stosunek podrzednosci (podrzednosc) 78
II. Stosunek nadrzednosci (nadrzednosc) 78
III. Stosunek równowaznosci (równowaznosc) 79
IV. Stosunek niezaleznosci (niezaleznosc) 79
V. Stosunek podprzeciwienstwa (podprzeciwienstwo) 79
VI. Stosunek przeciwienstwa (przeciwienstwo) 80
VII. Stosunek sprzecznosci (sprzecznosc) 80
4. Metoda rozwiazywania zadan ze stosunków zakresowych 81
5. Przykładowe zadania z rozwiazaniami 82
6. Znaczenie stosunków zakresowych dla prawa i pracy prawnika 86
7. Zadania i odpowiedzi 87
Rozdział VII. Logiczna teoria definicji 95
1. Informacje podstawowe 95
2. Budowa definicji 95
I. Definicje równosciowe a definicje nierównosciowe 96
II. Definicje wyrazne a definicje kontekstowe 97
III. Definicje klasyczne a definicje nieklasyczne 97
IV. Definicje nierównosciowe: indukcyjne, przez postulaty i czastkowe 97
3. Stylizacje definicji 98
4. Funkcje definicji 99
5. Błedy w definiowaniu 99
6. Znaczenie logicznej teorii definicji dla prawa i pracy prawnika 100
7. Zadania i odpowiedzi 101
Rozdział VIII. Logiczna teoria relacji 105
1. Informacje podstawowe 105
2. Pojecie relacji 105
3. Relacje jako element teorii zbiorów 106
4. Działania na relacjach 107
5. Charakterystyka relacji 108
6. Relacje porzadkujace zbiory 110
7. Funkcja przyporzadkowujaca relacji 111
8. Przykładowe sposoby rozwiazywania zadan 114
9. Znaczenie logicznej teorii relacji dla prawa i pracy prawnika 115
10. Zadania i odpowiedzi 116
Rozdział IX. Podział logiczny 120
1. Informacje podstawowe 120
2. Rodzaje podziałów logicznych 124
I. Podział logiczny ze wzgledu na kryterium (warunek) podziału 124
II. Podział logiczny ze wzgledu na ilosc członów podziału 125
III. Podział logiczny ze wzgledu na ilosc stopni podziału 126
3. Klasyfikacja oraz pojecia z nia zwiazane 129
4. Typologia oraz pojecia z nia zwiazane 133
5. Podział logiczny a semantyka nazw 134
6. Znaczenie podziału logicznego dla prawa i pracy prawnika 135
7. Zadania i odpowiedzi 136
Rozdział X. Uzasadnianie twierdzen 143
1. Informacje podstawowe 143
2. Sposoby uzasadniania twierdzen 144
3. Uzasadnianie bezposrednie 144
4. Uzasadnianie posrednie 146
5. Wnioskowanie 147
6. Wnioskowanie dedukcyjne 148
7. Błedy wnioskowan na wnioskowania dedukcyjne i wnioskowania niededukcyjne 149
8. Wnioskowanie entymematyczne 150
9. Wnioskowania niededukcyjne, czyli wnioskowania uprawdopodobniajace 150
10. Podsumowanie 155
11. Znaczenie uzasadniania twierdzen dla prawa i pracy prawnika 156
12. Zadania i odpowiedzi 156
Rozdział XI. Elementy metodologii nauk 163
1. Informacje podstawowe 163
2. Pojecie nauki 164
3. Podział nauk 166
4. Pojecie teorii 167
5. Metodologia nauk 168
6. Podziały metodologii nauk 170
7. Elementy metodologii nauk społecznych 172
8. Pojecie prawniczej nauki o metodzie 173
9. Stanowisko naturalistów versus stanowisko antynaturalistów – spór o charakter metody 173
10. Metodologia nauk a filozofia analityczna 175
11. Znaczenie metodologii nauk dla prawa i pracy prawnika 176
12. Zadania i odpowiedzi 177

Czesc C. Ćwiczenia

Rozdział I. Sprawdzanie tautologicznosci formuł Klasycznego Rachunku Zdan 181
1. Informacje podstawowe 181
2. Rodzaje funktorów prawdziwosciowych 182
I. Funktory jednoargumentowe 182
II. Funktory dwuargumentowe 183
3. Sposoby rozwiazywania zadan 185
4. Znaczenie tautologicznosci formuł dla prawa i pracy prawnika 189
5. Zadania i odpowiedzi 189
Rozdział II. Zadania tekstowe 194
1. Informacje podstawowe 194
2. Przykładowy sposób rozwiazywania zadan tekstowych 194
3. Znaczenie zadan tekstowych dla prawa i pracy prawnika 200
4. Zadania i odpowiedzi 200
Rozdział III. Dowody załozeniowe 206
1. Informacje podstawowe 206
2. Przykłady zastosowan niektórych praw 209
3. Rozwiazywanie dowodów załozeniowych wprost 209
I. Dowód załozeniowy wprost Nr 1 209
II. Dowód załozeniowy wprost Nr 2 212
III. Dowód załozeniowy wprost Nr 3 214
4. Rozwiazywanie dowodów załozeniowych nie wprost 215
I. Dowód załozeniowy nie wprost Nr 1 215
II. Dowód załozeniowy nie wprost Nr 2 216
III. Dowód załozeniowy nie wprost Nr 3 217
5. Znaczenie dowodów załozeniowych dla prawa i pracy prawnika 218
6. Zadania i odpowiedzi 219
Rozdział IV. Kwadraty logiczne 225
1. Informacje podstawowe 225
I. Podział zdan ze wzgledu na kryterium modalnosci 225
II. Interpretacja koniecznosci i mozliwosci 225
2. Logika modalna 226
I. Podstawowe pojecia 226
II. Kwadrat logiczny dla zdan modalnych 227
3. Logika deontyczna 229
I. Podstawowe pojecia 229
II. Kwadrat logiczny dla zdan deontycznych 229
4. Klasyczne zdania kategoryczne 230
I. Kwadrat logiczny dla zdan kategorycznych 231
5. Znaczenie kwadratu logicznego dla prawa i pracy prawnika 234
6. Zadania i odpowiedzi 234
Rozdział V. Przekształcanie zdan kategorycznych 240
1. Informacje podstawowe 240
2. Podstawowe przekształcenia 240
I. Obwersja 240
II. Konwersja 241
3. Kontrapozycja zupełna 241
4. Rozwiazywanie zadan 242
5. Znaczenie przekształcenia zdan kategorycznych dla prawa i pracy prawnika 243
6. Zadania i odpowiedzi 244
Rozdział VI. Sylogizm kategoryczny 248
1. Informacje podstawowe 248
2. Dyrektywy poprawnosci sylogizmu 249
3. Wyprowadzanie wniosku z podanych przesłanek 251
4. Uzupełnianie brakujacej przesłanki w entymemacie 254
5. Znaczenie sylogizmu kategorycznego dla prawa i pracy prawnika 257
6. Zadania i odpowiedzi 258

Indeks rzeczowy 269


276 stron, Format: 16.5x24.0cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone NARRIDA POLSKA Sp. z o.o. 2000-2014